Bogdan Święczkowski jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Bogdan Święczkowski, dotychczas Prokurator Krajowy i pierwszy zastępca prokuratora generalnego, którego Sejm 8 lutego wybrał na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył w środę ślubowanie przed prezydentem. Jego kandydaturę w sejmie poparło 233 posłów, przeciw było 219. Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letnią kadencję.

16.02.2022

MF zaczyna prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego

Rachunkowość Doradca podatkowy

Do 31 maja potrwają prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju zawodu księgowego. Głos mogą zabrać wszyscy zainteresowani. Celem prekonsultacji jest merytoryczna dyskusja wokół probelmów zawodu księgowego. Ministerstwo Finansów liczy, że analiza wyników konsultacji pozwoli wytyczyć kierunek dalszych działań.

16.02.2022

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrała nowe prezydium

Doradca podatkowy

Krajowa Rada Doradców Podatkowych na posiedzeniu 15 lutego 2022 roku dokonała wyboru nowego składu prezydium rady. KRDP w aktualnej kadencji będzie miała pięcioro wiceprzewodniczących. Rada dokonała również wyboru sekretarza i skarbnika. Sekretarzem ponownie został Michał Laskowski, a nową skarbnik izby została dr Anna Leszczyńska.

16.02.2022

RPO: Czy dane kierowców w eToll są bezpieczne?

RODO Transport

Są wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych w aplikacji umożliwiającej elektroniczną opłatę za przejazd po płatnych drogach - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich. I prosi prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ocenę sposobu działania tej aplikacji.

16.02.2022

Jest nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy, ale można stosować też stary

Samorząd terytorialny

Od 15 lutego obowiązuje nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy. Jedyna zmiana to zastąpienie słowa „wpisane” słowem „zgłoszone” do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taka zmiana ma umożliwić większej liczbie wnioskodawców uzyskanie podwyższonego dodatku osłonowego. Gminy mogą korzystać ze starych wniosków do wyczerpania zapasów, muszą jednak poprawić je ręcznie.

16.02.2022

ZNP domaga się odwołania małopolskiej kurator oświaty

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą

Prezes okręgu małopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Arkadiusz Boroń poinformował, że wniosek o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiej kurator jest gotowy i zostaje skierowany do Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Ma to związek z publikacją autorstwa Nowak w portalu wPolityce.

16.02.2022

TK nie zdecydował, czy mechanizm "pieniądze za praworządność" jest sprzeczny z konstytucją

Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział w środę na pytanie Prokuratora Generalnego, czy unijny mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność", jest zgodny z polską konstytucją. Posiedzenie zostało przerwane, a tymczasem tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że ten mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

16.02.2022

Projekt: Umowa na okres próbny dłuższa o urlop i usprawiedliwione nieobecności pracownika

Prawo pracy Prawo unijne

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, pracodawcy będą mogli – tak jak obecnie - zawierać, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania określonego rodzaju pracy. Strony będą jednak mogły uzgodnić w umowie o pracę jej przedłużenie o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

16.02.2022

Uczestnicy akcji Masz Głos nagrodzeni za inicjatywy

Samorząd terytorialny

Utworzenie rezerwatu przyrody obok kopalni, przywrócenie pamięci o osadnikach ze Szkocji, sadzenie roślin miododajnych, utworzenie wspólnego punktu wymiany jedzenia i książek – to niektóre działania uczestników akcji Masz Głos Fundacji Batorego wyróżnione nagrodą Super Samorząd.

16.02.2022

Dzięki unijnym przepisom do kodeksu pracy trafią nowe uprawnienia dla rodziców

Prawo pracy Prawo unijne

Wprowadzenie dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze dla obojga rodziców do 41 tygodni, urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku kalendarzowym - w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej np. krewnym oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.

16.02.2022

Księgowi apelują o przedłużenie czasu na wybór formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Polski Ład

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dostrzega poważne ryzyko upadłości wielu firm, związane z dużo wyższym obciążeniem fiskalnym w porównaniu do ubiegłego roku i nietrafnym doborem formy opodatkowania. Apeluje więc do premiera o odroczenie terminu wyboru formy opodatkowania.

16.02.2022

UOKiK sprawdza, czy spółka utrudniała przeszukanie

Rynek Prawo gospodarcze

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary na Dahua Technology Poland. Jego zdaniem działanie spółki mogło utrudniać przeszukanie prowadzone w ramach postępowania wyjaśniającego. Jeden z menedżerów wysłał do swoich współpracowników za pośrednictwem komunikatora w telefonie wiadomość informującą o działaniu UOKiK.

16.02.2022

Projekty gotowe, MS liczy na szybkie prace nad zmianami dotyczącymi ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciałoby, żeby jego propozycje zmian w przepisach dotyczących wpisu hipotek do ksiąg wieczystych, trafiły do Sejmu jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. Chodzi o dwie kwestie - referendarzy sądowych mają odciążyć notariusze, którzy będą mogli wpisywać prawo odrębnej własności lokali do ksiąg wieczystych oraz hipotekę.

16.02.2022

Niska wycena świadczeń stomatologicznych to zagrożenie dla pacjentów

Opieka zdrowotna

Wycena punktacji w katalogu świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych pozostaje niezmieniona od kilkunastu lat. Stawki wypłacane lekarzom dentystom w ramach kontraktów z NFZ nie przystają do rzeczywistości, w efekcie dochodzi do rezygnacji z kontraktów kolejnych praktyk stomatologicznych, a co za tym idzie ograniczenia dostępu do publicznej opieki zdrowotnej dla pacjentów.

16.02.2022

Organizacje pacjenckie chcą zmian w Funduszu Medycznym

Finansowanie zdrowia

Piętnaście organizacji pacjenckich oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciły się do ministra zdrowia o podjęcie zdecydowanych działań naprawczych, dotyczących przejrzystości podejmowania decyzji wydatkowania środków publicznych oraz niezwłoczne przekazanie niewykorzystanych środków w formie dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia.

16.02.2022

Będą nowe przepisy o zabezpieczeniu dokumentów publicznych przed fałszerstwem

Administracja publiczna RODO

Zmiany w zakresie technik personalizacji niektórych dokumentów publicznych, doprecyzowanie sposobu zabezpieczeń papierowych podłoży dokumentów na działanie odczynników chemicznych – zakłada nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

16.02.2022

SARON czy LIBOR - unijny sąd oddalił skargę, będzie odwołanie

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Polski frankowicz przegrał przed unijnym sądem w sprawie zastąpienia wskaźnika LIBOR SARON-em. Zdaniem sądu skarga nie została sformułowana w sposób wystarczająco jasny, precyzyjny. Minęły również terminy na kwestionowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie SARON-u. To jednak nie koniec tej batalii.

16.02.2022

Radcy prawni zaczynają debatę nad zmianami w etyce swojego zawodu

Prawnicy

Radcy prawni zaczynają dyskusję nad ewentualnymi zmianami w przepisach samorządowych, w tym Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Do 15 lutego zbierano uwagi i choć szczegóły jeszcze nie są znane, podobnie jak u adwokatów jednym z pewniaków tematycznych zdaje się być sposób informowania o wykonywaniu zawodu. Zwieńczeniem debaty ma być lipcowy Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

16.02.2022

Kompensata dla pokrzywdzonych przestępstwem nie działa

Wymiar sprawiedliwości

21, 29, 34 - zaledwie tylu osobom pokrzywdzonym przestępstwem przyznano w latach 2018-2020 państwową kompensatę, czyli pieniądze niezbędne m.in. na leczenie i rehabilitację. Wcześniej nie było lepiej, a ostatnie dane - 15 kompensat w pierwszym półroczu 2021 r. - potwierdza, że przepisy są martwe. Prawnicy postulują pilne zmiany, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że szuka rozwiązań.

16.02.2022

Minimalny CIT groźny dla szpitali i przychodni. Potrzebna zmiana ustawy

CIT Spółki Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Finansów twierdzi, że tzw. minimalny CIT, czyli podatek od strat, nie obejmuje podmiotów prowadzących działalność leczniczą, bo ceny ich usług są regulowane. Z taką interpretacją nie zgadzają się jednak ich właściciele i prezesi. Bo nie obejmie ona wszystkich świadczeń i podmiotów, a po drugie nie jest wiążąca.

16.02.2022