Sprawdź, ile zarabiają prezydenci polskich miast

Urzędy miast opublikowały najnowsze oświadczenia majątkowe swoich prezydentów. Jak podaje Rzeczpospolita z włodarzy dziesięciu metropolii najwięcej w 2014 r. zarobił prezydent Krakowa Jacek...

23.06.2015

Polskie finanse publiczne są bezpieczne

Szefowa rządu spotkała się w poniedziałek z ministrami obrony i finansów, wiceministrem spraw zagranicznych oraz prezesem NBP ws. konsekwencji ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy euro. Polska...

23.06.2015

3,5 tys. wniosków o status uchodźcy w Polsce

O status uchodźcy stara się obecnie niemal 3,5 tys. osób. Najwięcej Czeczenów, Ukraińców i Gruzinów. W ubiegłym roku taki status otrzymało tylko kilkanaście osób.

23.06.2015

Sąd UE ma nowy regulamin postępowania

Optymalizacja przebiegu postępowań przed Sądem UE (dawniej Sądem Pierwszej Instancji) to główny cel przyjętego przez niego nowego regulaminu postępowania. Regulamin wraz z nowymi aktami wykonawczymi...

22.06.2015

Ciała ofiar wypadku w kopalni Wujek na powierzchni

BHP

Po ponaddwumiesięcznej akcji ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała dwóch górników, którzy zginęli po silnym wstrząsie w kopalni Wujek - podali przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW)...

22.06.2015

Wysokość marży nie ma wpływu na wywóz leków

Wysokość marży nie ma wpływu na wywóz leków, problem z ich dostępnością wynikał między innymi z braku mechanizmów kontroli państwowej nad wywozem leków, co mają zmienić wchodzące niebawem w życie...

22.06.2015

Rząd zajmie się projektem ustawy o zdrowiu publicznym

Rada Ministrów ma zająć się we wtorek 23 czerwca 2015 roku projektem ustawy o zdrowiu publicznym, którego celem jest utworzenia mechanizmów pozwalających na poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa,...

22.06.2015

Sądy dostaną instrukcję do komunikacji z mediami

Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych - taki dokument otrzymają prezesi sądów, rzecznicy prasowi i pracownicy sądów, którzy na co dzień kontaktują się z mediami.

22.06.2015

Dyscyplinarka dla sędziego-wiceministra?

Prawnicy

Sędziowie chcą postawić wiceministra sprawiedliwości przed rzecznikiem dyscyplinarnym. Twierdzą, że w pracach nad nowelizacją ustway o ustroju sądów powszechnych celowo mijał się z prawdą.

22.06.2015

Sejm zajmie się projektem ustawy dot. dekretu Bieruta

Samorząd terytorialny

Miasto st. Warszawa będzie miało prawo pierwokupu gruntu objętego roszczeniami, w związku z wywłaszczeniem w drodze dekretu Bieruta. Chodzi o grunty, na których znajdują się budynki użyteczności...

22.06.2015