Gmina może zapłacić bezpośrednio podwykonawcy

Jeżeli istnieje zagrożenie niewypłacalności generalnego wykonawcy, a w umowie nie przewidziano wstrzymania zapłaty do czasu wykazania się zapłatą wynagrodzenia podwykonawcy, ani uprawnienia do zapłaty wprost na rzecz podwykonawcy ze skutkiem zwalniającym wobec wykonawcy, gmina (inwestor) może zgodnie z prawem dokonać zapłaty bezpośrednio podwykonawcy.

Do gminy zgłosił się podwykonawca robót budowlanych przy realizacji zamówienia publicznego z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia. Podwykonawca wskazuje, że generalny wykonawca jest w złej sytuacji finansowej i nie rozliczy się z podwykonawcami. Czy gmina może dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy, jeżeli umowa tego wprost nie przewiduje? Czy zapłata wynagrodzenia wykonawcy zwalnia z odpowiedzialności wobec podwykonawców?

Zgodnie z art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego, inwestor jest solidarnie z wykonawcą odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – oczywiście tylko wobec podwykonawcy, z którym inwestor zawarł umowę z zachowaniem warunków określonych w art. 6471 § 2 k.c. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oznacza, że podwykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia w całości lub w części od wszystkich dłużników łącznie (inwestora i wykonawcy), od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych; aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 k.c.).

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl >>>

www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-moze-zaplacic-bezposrednio-podwykonawcy

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 15 stycznia 2014 r.