Już 7 banków udziela kredytów w programie "Mieszkanie dla młodych"

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił listę kolejnych banków, które podpisały umowę o stosowaniu finansowego wsparcia.

Od 16 stycznia 2014 r. kredytów w ramach rządowego programu wsparcia zakupu pierwszego własnego mieszkania dla ludzi młodych udzielają 4 kolejne banki: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz dwa banki zrzeszające banki spółdzielcze: Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) i Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB). Wcześniej umowy podpisały PKO BP i Pekao oraz Getin Noble Bank. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt należy składać w wybranym przez siebie banku lub bankach, które podpiszą umowę na udział w programie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Następnie bank weryfikuje wniosek i przesyła go do BGK. Kolejne czynności związane z obsługą wniosku i ostateczną wypłatą wsparcia odbywa się bez udziału beneficjenta, w ramach współpracy pomiędzy bankiem i BGK.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mir.gov.pl, stan z dnia 17 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 17 stycznia 2014 r.