Będą zmiany w nakładaniu kar porządkowych przez sąd

Wymiar sprawiedliwości

Do wymierzenia kary porządkowej w postaci grzywny będzie uprawniony skład sądu, względem którego dopuszczono się obrazy. W sprawach większego kalibru - w przypadku kar porządkowych pozbawienia wolności lub ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub innym osobom w piśmie lub korespondencji elektronicznej skierowanej do sądu, sprawa zostanie przekazana innemu składowi - wynika z założeń do noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych.

07.08.2021

Wycieczkę trudno odwołać, nawet gdy grunt pali się pod nogami

W tak niepewnych czasach leniwy wypoczynek w luksusowym kurorcie łatwo może zamienić się w paniczną ucieczkę przed żywiołem. Biura podróży mogły już przećwiczyć awaryjne sytuacje podczas pandemii COVID-19, a turysta nada jest na przegranej pozycji. Pieniądze czasem odzyskać trudno, a sprawa może skończyć się w sądzie.

07.08.2021

Anna Kornecka zajmie się inwestycjami i Zielonym Ładem

Administracja publiczna Rynek

W piątek, 6 sierpnia, Anna Kornecka została powołana przez Jarosława Gowina na pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu. Dwa dni temu, za krytykę Polskiego Ładu, została odwołana z funkcji podsekretarza stanu w resorcie rozwoju.

06.08.2021

Będą bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla wybranych osób i grup zawodowych

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia chce zapobiegać grypie w sezonie 2021/2022, wprowadzając szczepienia ochronne. Objęte nimi będą m.in. osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych, diagności laboratoryjni, nauczyciele, funkcjonariusze i żołnierze oraz osoby urodzone nie później niż w 1946 r. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r.

06.08.2021

Prezes Manowska poprawiła czwartkowe zarządzenie ws. Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek I Prezes nakazała Izbie Dyscyplinarnej wstrzymanie się od orzekania w sprawach sędziowskich i prokuratorskich. Wydała w tej sprawie dwa zarządzenia. Jedno z nich zostało zmienione. Po poprawkach nie obejmuje postępowań immunitetowych prokuratorów.

06.08.2021

Długi po zmarłym, który znęcał się nad rodziną - SN uwzględnia skargę prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, brak złożonego w terminie przez spadkobierców oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza - wskazał Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę nadzwyczajną w sprawie wdowy i dzieci po zmarłym dłużniku.

06.08.2021

Bezpieczniej nad wodą - kwalifikacje dla wyspecjalizowanych ratowników wodnych

Administracja publiczna BHP

Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych określa pojęcie „kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”. Jest to nowa definicja prawna. Ratownicy przyjmują te regulacje ze zrozumieniem i akceptacją, gdyż jest to sposób na uporządkowanie obecnej praktyki. Przepisy są potrzebne zwłaszcza dla wyspecjalizowanych grup reagowania.

06.08.2021

Domy do 70 mkw bez pozwolenia - będzie wolna amerykanka

Budownictwo

Już wkrótce małe domy jednorodzinne oraz wypoczynkowe do 70 mkw wolno będzie budować na prostych zasadach, bez pozwolenia na budowę oraz kierownika budowy. Prawnicy ostrzegają, że nowe uregulowania są dziurawe. Bez zgód i nadzoru będą powstawać domy znacznie większe. Największy problem szykuje się w przypadku domków letniskowych.

06.08.2021

Prawnicy: Decyzja prezydenta zdemontowała wynagrodzenia w budżetówce

Administracja publiczna Prawo pracy Finanse

Już od 1 sierpnia, na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, znacząco wzrosną wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie. Na podwyżkę nie mogą jednak liczyć wszyscy pracownicy sfery budżetowej. Bo podniesienie wynagrodzeń nie odbędzie się np. poprzez zwiększenie niezmienianej od lat kwoty bazowej, a zwiększenie mnożnika tej kwoty, ale tylko dla wybranych. Prawnicy wskazują na nierówne traktowanie urzędników, którzy mają przecież tego samego pracodawcę.

06.08.2021

MF obiecuje firmom pomoc i ochronę, ale tylko do czasu

Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład

Ministerstwo Finansów, by zachęcić zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce, będzie z nimi zawierać specjalne porozumienia. Umowy mają dawać pewność w zakresie podatkowych skutków realizowanych w Polsce transakcji. Będą wiążące dla organów podatkowych – jednak tylko do czasu. Okazuje się bowiem, że zmiana linii orzeczniczej pozwoli skarbówce wypowiedzieć porozumienie.

06.08.2021

Wagarowicz z hospicjum - absurdalne prawo na tropie chorych dzieci

Zarządzanie oświatą

Przepisy dotyczące obowiązku szkolnego są bezlitosne – każą ścigać za nieobecność na lekcjach również dzieci, które z powodu choroby, nie są w stanie pójść do szkoły i najprawdopodobniej nigdy nie będą. Dyrektorzy szkół apelują o zmiany w ustawie, bo nie chcą kierować pism do rodziców, uważając to za zbędną biurokrację i zwykłe okrucieństwo.

06.08.2021

Asystenci mogliby zwracać pozwy, ale MS czeka ze zmianą przepisów

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze w ubiegłym roku rozważało zwiększenie kompetencji asystentów sędziów tak, by mogli dokonywać zwrotu pism procesowych, które nie zostały należycie opłacone lub nie odpowiadają warunkom formalnym. W ocenie prawników to dobry kierunek, bo sądy są przytłoczone i pandemią, i zaległościami. Problem w tym, że pomysł utknął w resorcie.

06.08.2021

Osoby w wieku 55+ nie powinny pochopnie rezygnować z PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

Zasada automatycznego zapisu oznacza, że pracodawca zapisuje do PPK pracowników, którzy są między 18 a 55 rokiem życia, bez pytania ich nawet o zgodę. W przypadku pracownika mającego ukończone 55 lat, zapisanie do PPK odbywa się na jego wniosek, złożony pracodawcy. Gromadzenie środków w tym programie nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury.

06.08.2021

I Prezes nakazuje Izbie Dyscyplinarnej wstrzymanie się od orzekania w sprawach sędziowskich i prokuratorskich

Prawnicy

Prof. Małgorzata Manowska, I Prezes SN wydała w czwartek wieczorem 5 sierpnia br. dwa zarządzenia w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. , w których nakazała sprawy dyscyplinarne sędziów i prokuratorów przekazywać do swego sekretariatu. A będące w toku - do rozważenia prezesowi Izby Dyscyplinarnej, czy je kontynuować.

05.08.2021

RPO przyłącza się do pytania prejudycjalnego w sprawie sądownictwa w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto X Wydział Gospodarczy wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chce wiedzieć, czy sądem w rozumieniu prawa UE jest sąd, w którym zasiada osoba rekomendowana przez Krajową Radę Sądownictwa, wybraną sprzecznie z polskimi przepisami konstytucyjnymi i ustawowymi, a uczestnicy konkursu nie mieli prawa odwołania do sądu. RPO przyłącza się do sprawy.

05.08.2021

NCN: W ręce 52 młodych naukowców trafi prawie 34 mln zł

Szkolnictwo wyższe

NCN ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

05.08.2021

Zwłoka KRRiT ws. koncesji dla TVN24 - niezrozumiała. RPO pisze do przewodniczącego Rady

Rynek Nowe technologie Finanse

Przewlekłość postępowania KRRiT budzi poważne wątpliwości co do poszanowania praw wnioskodawcy oraz rzetelnego i sprawnego działania Rady jako organu konstytucyjnego. - Nie jest zrozumiałe, skąd wynika półtoraroczna zwłoka w wydaniu decyzji KRRiT – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek do przewodniczącego Rady Witolda Kołodziejskiego.

05.08.2021

Sądy mają nowe systemy, prokuratura też - będą nowe sygnatury

Prokuratura

W prokuraturze wdrażany jest ogólnokrajowy, ujednolicony system teleinformatyczny. Od pierwszego sierpnia nastąpiły m.in. zmiany w budowie sygnatur i znaków spraw. Oznaczenia literowe jednostek zostały zastąpione oznaczeniami liczbowymi. Każda jednostka ma też mieć specjalny kod identyfikacyjny. Celem jest niepowtarzalna sygnatura/znak dla każdej sprawy.

05.08.2021

Podkowa Leśna przoduje w liczbie zaszczepionych mieszkańców

Samorząd terytorialny Koronawirus Koronawirus szczepienia

Trwają ogłoszone przez rząd konkursy dotyczące szczepień. Już w siedmiu gminach wskaźnik zaszczepienia przekroczył 60 procent. Na czele rankingu znajduje się Podkowa Leśna, tuż przed Warszawą i Poznaniem. Gminą najmniej odporną jest natomiast Czarny Dunajec. W dziewięciu gminach zaszczepiło się mniej niż 20 procent mieszkańców.

05.08.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski