W Polskim Ładzie specjalne 250 mln zł dla gmin uzdrowiskowych

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Polski Ład

W ramach Rządowego Programu Polski Ład zostanie wyodrębniona specjalna linia dla gmin uzdrowiskowych – poinformowała w środę Izabela Antos, wiceszefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rząd przeznaczy na to dodatkowo około 250 mln zł. Nabór ma być ogłoszony w styczniu 2022 roku.

15.12.2021

Popularyzacja LegalTech, szkolenia dla aplikantów i adwokatów - Wolters Kluwer rozwija współpracę z NRA

Prawnicy Rynek LegalTech

Wolters Kluwer Polska i Naczelna Rada Adwokacka zawarły umowę, której celem jest zacieśnianie współpracy. Chodzi m.in. o popularyzację zagadnień z obszaru LegalTech, organizowanie szkoleń dla aplikantów i adwokatów oraz pogłębienie współpracy wydawniczej. To kolejny etap współdziałania z samorządami prawniczymi, wydawnictwo od kilku lat współpracuje już m.in. z Krajową Izbą Radców Prawnych.

15.12.2021

Jak zarejestrować dziecko na szczepienie przeciwko Covid-19 i pobrać certyfikat

Koronawirus szczepienia

Od czwartku 16 grudnia można już szczepić dzieci od 5 roku życia i wielu rodziców chce z tego prawa skorzystać. Jednak nie wszyscy wiedzą, jak je zarejestrować na sczepienie, a potem jak pobrać certyfikat. Dziecko można zarejestrować przez Internetowe Konto Pacjenta rodzica lub infolinię. Z IKP rodzic będzie mógł też pobrać certyfikat potwierdzający przyjęcie szczepionki, także tylko pierwszej dawki.

15.12.2021

Badanie dla lekarzy - weź udział i pomóż stworzyć obraz pracy medyków

Zawody medyczne

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego prowadzi badanie pt. "Lekarz przyszłości", którego celem jest stworzenie obrazu modelu pracy polskiego lekarza i lekarki dzisiaj, jednocześnie prognozując jak będzie się on zmieniał w przyszłości. Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić ankietę on-line. Pytania są tak skonstruowane, że pozwolą pokazać jak pracują medycy dziś, ale także o jakich warunkach marzą.

15.12.2021

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą tzw. Pakiet Mobilności I

Prawo pracy Prawo unijne

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy dotyczącą m.in. czasu pracy kierowców. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakietu Mobilności 1, który obejmuje m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

15.12.2021

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o emeryturach stażowych

Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm sprzeciwił się w środę odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach stażowych. Tym samym prace nad nim rozpocznie Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. We wtorek prezydent Andrzej Duda złożył w Parlamencie swój projekt ustawy o emeryturach stażowych. Zaproponowane rozwiązania mają dotyczyć zarówno emerytur z ZUS, jak i z KRUS. Tego samego dnia w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego wniesionego przez "Solidarność".

15.12.2021

Trybunał w Strasburgu zajmie się ochroną osób LGBTI w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

Problem braku ochrony dla osób LGBTI przed przestępstwami z nienawiści znalazł się na wokandzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przedstawiła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie, osoby LGBTI w Polsce są pozbawione skutecznej ochrony przed przestępstwami z nienawiści, co stanowi poważny problem systemowy.

15.12.2021

Parki narodowe będą miały centralny nadzór

Środowisko Administracja publiczna

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamiarza powołać instytucję o nazwie Polskie Parki Narodowe, w skład której będzie wchodziła dyrekcja PPN i 23 oddziały regionalne - poinformowała wiceminister w tym resorcie Małgorzata Golińska, odpowiadając w środę w Sejmie na pytania posłów. Ma to "usprawnić funkcjonowanie oraz i uwspólnić i uspójnić podejmowanie wielu decyzji w sprawach merytorycznych i administracyjnych".

15.12.2021

Świąteczne prezenty dla klientów mogą wpłynąć na rozliczenie VAT

VAT Rachunkowość Finanse

Prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikom w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek nie musi być bezpośredni. Przekazanie świątecznego prezentu może jednak wiązać się także z obowiązkiem naliczenia i zapłaty podatku. Dużo zależy od wartości upominku.

15.12.2021

TK odroczył rozprawę w sprawie zasad dostępu do informacji publicznej

Administracja publiczna RODO

W środę 15 grudnia Trybunał Konstytucyjny nie wydał wyroku, który miałby być odpowiedzią na pytanie, czy prawo do informacji publicznej jest wystarczająco precyzyjne i nie traktuje danych o urzędnikach zbyt szeroko. Jak podano, przyczyną odłożenia rozprawy była nieobecność przedstawicieli Sejmu. Nowego terminu rozprawy nie podano.

15.12.2021

Osoby głuche wciąż mają problem z dostępem do lekarza

Pacjent Opieka zdrowotna

Głusi są dyskryminowani w dostępie do ochrony zdrowia. Dlatego prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zabezpieczenie im możliwości dostępu do tłumaczy języka migowego w placówkach medycznych. Choć przepisy mówią o prawie do tłumacza, to nie działają one w praktyce.

15.12.2021

Inicjatywa Pracownicza UJ i UP apeluje o poprawę warunków pracy i płacy

Pracownicy krakowskich uczelni kierują apel do ministra edukacji i nauki, rządu i wszystkich partii politycznych w dniu czytania projektu budżetu państwa w Sejmie. O lepsze warunki pracy i płacy zaapelowali we wtorek przedstawiciele związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

15.12.2021

BCC: Emerytura stażowa wypchnie ludzi z rynku pracy i poszerzy strefę ubóstwa

Domowe finanse Emerytury i renty

Sejm zaczął prace nad zgłoszonym przez „Solidarność” obywatelskim projektem emerytur stażowych. Prezydent Andrzej Duda złożył też własny projekt ustawy. Celem obu jest wprowadzenie emerytury stażowej, która umożliwi wcześniejsze przechodzenie na emeryturę osób objętych zarówno ZUS, jak i KRUS. Zdaniem BCC, w proponowanym kształcie jest ona rozwiązaniem wypychającym ludzi z rynku pracy.

15.12.2021

UOKiK sprawdza, czy PayPal nie narusza zbiorowych interesów konsumentów

Rynek i konsument Finanse

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy PayPal, serwis internetowy do dokonywania płatności, pełniący również funkcję elektronicznego portfela, nie stosuje niedozwolonych postanowień umownych, m.in. dotyczących jednostronnej zmiany warunków umowy, a także sankcji w postaci ograniczenia dostępu do usług. Możliwe jest też wszczęcie postępowania o uznanie klauzul za niedozwolone.

15.12.2021

Wyrok brytyjskiego sądu odblokuje zaległe ekstradycje do Polski

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na początku grudnia londyński High Court of Justice wydał orzeczenie w sprawie dwóch Polaków ściganych europejskimi nakazami aresztowania. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że skutkiem tego wyroku będzie odblokowanie zaległych ekstradycji - do Polski może teraz trafić nawet 430 osób ściganych międzynarodowymi listami gończymi.

15.12.2021

Limity w hotelach i restauracjach - trzeba pokazać certyfikat covidowy

Rynek i konsument Koronawirus szczepienia

Od środy 15 grudnia obowiązują przepisy z nowymi ograniczeniami covidowymi. Od tegogo dnia zaczęły obowiązywać zaostrzone limity osób - m.in. w restauracjach i hotelach. Nie będzie się do nich wliczać osób, które pokażą ważny certyfikat covidowy. To przełom, ponieważ do tej pory nie było takiego uregulowania. Wystarczyło samo oświadczenie zaszczepionego.

15.12.2021

Kwarantanna już niekoniecznie dla osoby zamieszkującej z chorym

Koronawirus

Obowiązujące od środy 15 grudnia zmiany w rozporządzeniu covidowym przewidują m.in. wprowadzenie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej.

15.12.2021

Nie tylko pracownicy mogą korzystać z funduszu socjalnego

Prawo pracy

Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest zależne od liczby zatrudnionych w zakładzie pracy i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on instrumentem realizacji obowiązku pracodawcy zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Uprawnionymi do korzystania z funduszu są nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też emeryci i renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

15.12.2021

Przedsiębiorcy mogą w tym roku zapłacić składkę zdrowotną nawet za cały 2022 rok i ją odliczyć od podatku

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Osoby samozatrudnione oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników, mogą uniknąć niekorzystnych zmian w opłacaniu składki zdrowotnej. Wystarczy, że zadeklarują i opłacą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną za 2022 r. jeszcze w grudniu br. Opłaca się to zwłaszcza tym, którzy na skutek zbiegu tytułów do ubezpieczeń płacą tylko składkę zdrowotną.

15.12.2021

PRL w rozporządzeniu o pieczęciach wciąż istnieje

Administracja publiczna Poprawmy prawo

W koronie zamkniętej, podwójnej, z krzyżem czy bez. W związku z projektem ustawy o symbolach państwowych trwają spory jak ma wyglądać wizerunek orła białego w koronie. Tymczasem rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych z 1955 wciąż normuje, że na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła białego umieszcza się tablicę z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

15.12.2021