Ustalenie warunków zabudowy a studium

Samorząd terytorialny

Pewne kontrowersje zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie występują w sytuacji, gdy planowana inwestycja spełnia przesłanki wymienione w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., jednak jej zakres pozostaje w...

22.08.2014