Bóbrka: standardy bezpieczeństwa prac i ochrony środowiska w działalności wiertniczej i serwisowej

W dniach od 18 do 20 września br. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce koło Krosna odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna, zorganizowana przez Exalo Drilling S.A. Centrum Krosno oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Tematem tegorocznej konferencji były "Standardy bezpieczeństwa prac i ochrony środowiska w działalności wiertniczej i serwisowej".

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele: samorządu terytorialnego, Wyższego Urzędu, Okręgowych Urzędów Górniczych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy, przedsiębiorców zajmujących się poszukiwaniem gazu ziemnego z formacji łupkowych oraz zaproszonych serwisów i konsultantów. Konferencja miała na celu podzielenie się wypracowanymi osiągnięciami w zakresie systemów zarządzania, bezpieczeństwa pracy, środowiska oraz ruchu zakładu górniczego, stosowaniem przepisów związanych z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Dużym zainteresowanie cieszyły się trzy referaty wygłoszone przez przedstawicieli organów nadzoru górniczego, o tematyce: "Zmiany przepisów prawa obowiązującego w ruchu zakładów górniczych", "Stan bezpieczeństwa w górnictwie otworowym" oraz "Zatrudnianie podmiotów w ruchu zakładów górniczych w świetle obowiązujących przepisów". W trakcie konferencji przedstawiono rozwiązania, które zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń przy wykonywaniu różnorodnych prac związanych z poszukiwaniami węglowodorów, uwzględniając złożone warunki ich realizacji oraz odniesiono się do tematyki związanej z poszukiwaniami gazu ziemnego i ropy naftowej z formacji łupkowych.

Opracowanie: Jarosław Zasada

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 24 września 2013 r.

Data publikacji: 24 września 2013 r.