Bioetycy chcą regulacji prawnych metody in vitro
\\

15 marca br. Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjął stanowisko w sprawie etycznych problemów medycyny reprodukcyjnej i genetyki klinicznej oraz konieczności ich regulacji prawnej.

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN dokonał przeglądu najważniejszych problemów etycznych w medycynie reprodukcyjnej oraz genetyce i doszedł do następujących wniosków:

1. Prędzej czy później wszelkie stosowane w krajach rozwiniętych technologie medyczne pojawią się także w Polsce, dlatego istnieje pilna potrzeba dokonania ich oceny etycznej oraz podjęcia działań legislacyjnych, które określa dopuszczalny i niedopuszczalny sposób korzystania z tych technologii.

2. Komitet Bioetyki uważa, że podjęte przez władze ustawodawcze działania w zakresie regulacji medycyny reprodukcyjnej powinny doprowadzić w krótkim czasie do przyjęcia ustawy określającej warunki i zasady stosowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

3. Komitet Bioetyki uważa, że w zakresie nauk genetycznych, a zwłaszcza genetyki klinicznej, sprawą pilną jest podjęcie określonych działań legislacyjnych.

4. Komitet Bioetyki wyraża głęboki niepokój związany ze sposobem korzystania przez niektórych polskich lekarzy z tzw. klauzuli sumienia, zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń z zakresu medycyny reprodukcyjnej i diagnostyki prenatalnej.

5. Komitet Bioetyki wzywa polski Rząd, Parlament oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do przeprowadzenia publicznej debaty nad dokumentami ratyfikacyjnymi i do możliwie szybkiej ratyfikacji Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: konwencji o prawach człowieka, uchwalonej w Oviedo w 1997 r.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 13 kwietnia 2012 r.

\
Data publikacji: 13 kwietnia 2012 r.