PIP na Dożynkach Prezydenckich w Spale

Na terenie wystawowym Dożynek Prezydenckich w Spale 15 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjne. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem rolników. W trakcie trwania imprezy inspektorzy pracy udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie, a także porad prawnych w dziedzinie prawa pracy.

W stoisku Państwowej Inspekcji Pracy prezentowano i rozdawano rolnikom wydane przez Główny Inspektorat Pracy broszury i poradniki, propagujące zasady bezpiecznej pracy na wsi. Punkt informacyjno-doradczy PIP odwiedzili przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, związków zawodowych i reprezentanci współpracujących z PIP organizacji i instytucji działających w rolnictwie.

W Dożynkach Prezydenckich w Spale uczestniczyli: zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy Krzysztof Bielecki, a także okręgowy inspektor pracy w Łodzi Andrzej Świderski z zastępcą Januszem Grodzkim. Przedstawiciele inspekcji wzięli udział w uroczystości ceremoniału dożynkowego.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 24 września 2013 r.

Data publikacji: 24 września 2013 r.