Czy można sprzedawać pojedyncze saszetki leku?
\\

Ipsen Polsand sp z o.o. w imieniu podmiotu odpowiedzialnego zwróciła się z prośbą do Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej o zajęcie stanowiska w sprawie wydawania pacjentom w aptekach pojedynczych saszetek produktu leczniczego Smecta bez opakowania handlowego (zewnętrznego) i bez ulotki dla pacjenta.

W piśmie podniesiono, że dzielenie opakowania zewnętrznego (handlowego) - pudełka na pojedyncze saszetki i umożliwienie ich zakupu pacjentom jest działaniem potencjalnie zagrażającym bezpieczeństwu farmakoterapii. Problem wynika z faktu iż do opakowania produktu leczniczego Smecta, w którym znajduje się 10 lub 30 saszetek, dołączona jest tylko jedna ulotka informacyjna, w związku z czym sprzedaż jednej lub kilku pojedynczych saszetek prowadzi do tego, że pacjent zostaje pozbawiony ważnych dla niego informacji m.in. przeciwwskazań do stosowania, specjalnych ostrzeżeń. Informacje ważne z punktu widzenia pacjenta znajdują się także na opakowaniu zewnętrznym produktu leczniczego Smecta np. nazwa produktu w języku Braille'a czy dane podmiotu odpowiedzialnego. Sprzedawanie pojedynczych saszetek oceniono negatywnie również z uwagi na możliwe uszkodzenie w ten sposób sprzedawanego leku przez czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura czy wilgoć.

Co istotne, wydawany z apteki produkt leczniczy Smecta, powinien być zgodny z warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, określającymi rodzaj zarejestrowanego opakowania: 10 lub 30 saszetek w tekturowym pudelku.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.nia.org.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

\
Data publikacji: 23 września 2013 r.