Rusza druga edycja konkursu Prawo z Energią

Wydarzenia

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań zaprasza do udziału w II ogólnopolskim konkursie prawa energetycznego Prawo z energią. Wydarzenie przebiegać będzie w dwóch etapach i zakończy...

14.12.2014

NRL: zmiany dotyczące POZ nie do przyjęcia

Naczelna Rada Lekarska po rozpatrzeniu projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej na...

14.12.2014

CMJ: kolejne akredytacje dla szpitali

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przyznało akredytacje dla kolejnych 15-tu szpitali. Obecnie certyfikat akredytacyjny jest w posiadaniu 177 placówek. Placówki posiadające certyfikat...

14.12.2014

Plany modernizacji polskiej armii do poprawy

Zamówienia publiczne

Nieodpowiadanie potrzebom rynku, brak współpracy z rodzimym przemysłem zbrojeniowym i zbyt rzadkie pomijanie publicznego przetargu, gdy chodzi o zamówienia o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa...

14.12.2014

Bank szczegółowo określi koszty odwróconej hipoteki

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia określającego wzór formularza, który otrzyma osoba zainteresowana zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego. Bank będzie musiał szczegółowo...

14.12.2014

Student wymaga od pracodawcy coraz więcej

W wyniku negatywnych wrażeń wyniesionych z procesu rekrutacji, więcej studentówi absolwentów (55%) niż specjalistów (46%) rezygnuje z zakupu produktów lub usług niedoszłego pracodawcy tak wynika z 2....

13.12.2014

Konkurs z wiedzy o prawie rzymskim na UMCS

Wydarzenia

Już w styczniu na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curiae-Skłodowskiej odbędzie się dwuetapowy konkurs z wiedzy o prawie rzymskim. Fundatorem nagród w konkursie jest wydawnictwo...

13.12.2014

Greenberg Traurig doradzał LOTOS S.A. przy emisji akcji

Rynek

Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą prawnym Grupy LOTOS S.A. na potrzeby emisji oraz oferty publicznej 55 milionów nowych akcji o łącznej wartości 995,5 mln zł skierowanej do dotychczasowych...

13.12.2014