Program przewiduje 20-procentowy wkład własny samorządów, dzięki temu na zakupy dla bibliotek szkolnych trafi 18 mln zł. Podczas wspólnej konferencji prasowej z minister kultury i dziedzictwa narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Małgorzata Omilanowska podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie promowania czytelnictwa.
- Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia. Zachowanie odpowiedniego poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jest warunkiem dalszego rozwoju cywilizacyjnego Polski a także wzrostu kapitału społecznego Polaków – zaznaczyły minister edukacji narodowej i kultury.

Resort edukacji dofinansuje biblioteki w podstawówkach>>

Realizowany przez MEN w 2015 r. program „Książki naszych marzeń”, który trafił do konsultacji zewnętrznych, będzie przedpolem do realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (realizowanego w latach 2016-2020).
Program „Książki naszych marzeń” ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Dotyczył będzie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organom prowadzącym nastąpi w formie dotacji celowej.
Doświadczenia z realizacji programu ułatwią przygotowanie programu wieloletniego.(PAP)

Prawie 14 proc. piętnastolatków w ogóle nie czyta książek>>