Pracodawca zapłaci za chorobę pracownika

BHP

Kosztami pracodawcy związanymi ze stwierdzoną u pracownika chorobą zawodową mogą być koszty badań profilaktycznych, dostosowania stanowiska pracy do potrzeb pracownika, a w przypadku niewykonania...

04.11.2015

Łódź chce zatrzymać utalentowanych uczniów

Łódzki magistrat wspólnie z uczelniami wyższymi będzie zachęcał najbardziej utalentowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania nauki i kariery zawodowej w Łodzi. Założenia projektu...

04.11.2015

Wybór marszałka Małopolski przesunięty na poniedziałek

Samorząd terytorialny

Nowy marszałek Małopolski zostanie wybrany najwcześniej w poniedziałek. Do tego czasu, na wniosek radnych PiS, posiedzenie sejmiku województwa zostało odroczone. Oficjalnie z powodów proceduralnych.

04.11.2015

Minimalny wiek sędziego 35 lat?

Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł, jak przywrócić sądom autorytet i poważanie. Chce zacząć od sędziów. Sędzią będzie można zostać w wieku 35 lat proponuje partia.

04.11.2015