Chodzi dokładnie o odcinek Trasy Krasińskiego od pl. Wilsona do ul. Matki Teresy z Kalkuty.

Inwestycja polega na opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej a także uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy Trasy Krasińskiego.

Termin realizacji zadania upłynie 31 października 2016 r.

Termin składania ofert wyznaczono na 2 września br.

Źródło: www.zmid.waw.pl