W obowiązującym terminie do 17 lipca 2015 roku do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęły następujące cztery pisemne zgłoszenia:
•    Rober Hernand -  zastępca Prokuratora Generalnego,
•    Krzysztof Karsznicki  - prokurator Prokuratury Generalnej w Biurze Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej,
•    Dariusz Korneluk - Prokurator Apelacyjny w Warszawie,
•    Krzysztof Wójcik - prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie delegowany do Prokuratury  Generalnej, pełniący funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji Pracy i Wizytacji Prokuratury Generalnej.
Wszyscy kandydaci na tym etapie spełnili niezbędne wymogi formalne.
Następnie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa zwróci się do właściwych organów o przedstawienie w terminie 7 dni akt osobowych kandydatów, by zweryfikować czy spełniają wymagania ustawowe. Po czym na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 5-9 października 2015 r. odbędzie się publiczne wysłuchanie.
Osoby zainteresowane będą mogły uczestniczyć w publicznym wysłuchaniu po okazaniu dokumentu tożsamości.