Opłata paliwowa jest objęta zabezpieczeniem akcyzowym

Od 1 stycznia br. kwota zabezpieczenia akcyzowego powinna obejmować zarówno zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, ale do końca roku w...

04.02.2015

Udział podmiotu trzeciego nie może być fasadowy

Zamówienia publiczne

Uczestnictwo podmiotu trzeciego w przetargu musi być realne. Nie wolno dopuszczać do sytuacji, gdzie pozorne korzystanie z potencjału innych podmiotów ma na celu jedynie usatysfakcjonowanie...

04.02.2015

Jak trwoga, to do związku?

Rośnie liczba nauczycieli, którzy zapisują się do organizacji pracowniczych. Jako główny powód eksperci wskazują lepszą ochronę przed zwolnieniem, jaką zapewnia członkostwo w związku - informuje...

04.02.2015

Przybywa punktów aptecznych

Zwiększa się liczba punktów aptecznych, prowadzonych na wsiach. Wynika to z faktu, że technicy farmacji, chcąc zdążyć przed zmianą prawa, zakładają placówki. Technicy obawiają się, że za jakiś czas...

04.02.2015

Coraz więcej osób kupuje ubezpieczenie na wypadek raka

Rośnie sprzedaż tzw. polis rakowych informuje Rzeczpospolita. Na przykład w przypadku AIG liczba osób, które sięgnęły po takie ubezpieczenie, zwiększyła się w ciągu ostatnich dwóch lat o około 84...

04.02.2015

Aż 22 chętnych do budowy dwóch odcinków S8

Zamówienia publiczne

GDKKiA pod koniec ub. roku ogłosiła postępowania na budowę dwóch odcinków S8, które połączą Wyszków i obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej. W obu przetargach potencjalni wykonawcy złożyli po 22 wnioski o...

04.02.2015

PSE wybrały wykonawcę stacji elektroenergetycznej

Zamówienia publiczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozstrzygnęły postępowanie przetargowe na rozbudowę stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV. Zwycięska oferta opiewa na kwotę ponad 55 mln zł -...

04.02.2015

Akcje promocyjne w Światowy Dzień Walki z Rakiem

W środę 4 lutego 2015 obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tego dnia NFZ oraz organizacje pozarządowe w całym kraju organizują wiele akcji promujących profilaktykę nowotworów.

04.02.2015

Zmiany personalne w krakowskim magistracie

Samorząd terytorialny

Katarzyna Cięciak została nowym wiceprezydentem Krakowa. Będzie odpowiedzialna za edukację i sport. Nowym pełnomocnikiem prezydenta ds. polityki społecznej będzie były dyrektor Szpitala...

04.02.2015

Gdańsk: więcej stoczniowych zabytków w ewidencji

Budownictwo

Pięć stoczniowych budynków trafi do Wojewódzkiej, a co za tym idzie, do Gminnej Ewidencji Zabytków. Na liście znajdą się obiekty należące do Stoczni Gdańskiej S.A. Budynki, które trafią do ewidencji...

04.02.2015

Senat proponuje zaostrzanie przepisów karnych

Kara pozbawienia wolności będzie mogła trwać nawet 20 lat. Propozycja takiej zmiany w części ogólnej kodeksu karnego pojawiła się w sprawozdaniu senackiej komisji. Autorzy projektu nowelizacji...

04.02.2015

Upadłość firmowa w Polsce mało popularna

W wyniku postępowań upadłościowych wierzyciele odzyskują średnio 17 proc. swoich należności. Między innymi dlatego w Polsce wszczyna się niewiele tego rodzaju procedur ok. 30 tys. w ciągu sześciu...

04.02.2015

Aleksandrów Kujawski: inwestycja w szpitalu powiatowym

Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim realizuje inwestycję obejmującą utworzenie centralnej sterylizatorni oraz zakupy sprzętu. Wartość projektu wynosi 4,1 mln złotych, a kwota dofinansowania...

04.02.2015

Desuetudo w teorii i praktyce

Wydarzenia

Desuetudo jest szczególnym sposobem eliminowania norm z systemu prawnego - tak twierdzi Przemysław Pietrzak - laureat i zdobywca II miejsca w konkursie Wstęp do prawoznawstwa, któremu patronował...

04.02.2015

Nowe laboratorium Grupy Alab w Opolu

Grupa Alab przejęła prowadzenie laboratorium diagnostycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu. Umowa została podpisana do końca 2018 roku....

04.02.2015