Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", dotyczyć to ma budynków, które w latach 90. zostały sprzedane razem z mieszkańcami. Przy czym samorządy mają ponieść tylko część kosztów

Już jest gotowy projekt nowelizacji ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. nr 251, poz. 1844 ze zm.).
Dokument został przygotowany przez specjalnie powołaną podkomisję do prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk nr 2134). Po roku pracy odrzucono zaproponowane przez SLD uwłaszczenie, zastępując je dobrowolnym wykupem sprywatyzowanych budynków zakładowych przez samorządy.
Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Przy czym posłowie podkreślają, że wykupione przez gminę mieszkania zakładowe nie będą musiały powiększać zasobów istniejących lokali socjalnych lub mieszkań chronionych. Co jest bardzo istotne, gdyż w przeciwnym razie gminy automatycznie musiałyby znaleźć we własnych budżetach pieniądze na ich utrzymanie w przyszłości. Projekt ma poparcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więcej>>>