Województwo Zachodniopomorskie corocznie organizuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej. Postępowania są organizowane jako wspólna procedura zrzeszająca w sumie około 30 podmiotów.

Samorządy stawiają na grupy zakupowe >>>

Scentralizowany zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego po raz pierwszy został dokonany w 2011 r. Zakup skumulowanego wolumenu energii elektrycznej przynosi od 2011 r. spodziewany efekt ekonomiczny w postaci zmniejszenia ceny płaconej za 1 MWH energii.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat najniższe z oferowanych cen przedstawiały się następująco: rok 2011: 269,10 zł za MWH, rok 2012: 260,29 zł za MWH, rok 2013: 198,00 zł za MWH, rok 2014: 228,00 zł za MWH, rok 2015: 201,80 za MWH. 

Radom: kolejny wspólny przetarg na zakup energii >>>

Powyższe dane potwierdzają, że centralizacja zakupów niektórych rodzajów świadczeń pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. Poszukiwanie dostawcy energii w konkurencyjnych procedurach skutkowało w tym przypadku obniżeniem jednostkowej ceny energii w ciągu ostatnich pięciu lat o około 25%.