Prezes Gumeko Sp. z o.o., Maciej Walder powiedział PAP, że budowa zakładu trwała ok. dwóch lat. Koszt realizacji projektu to ok. 25 mln zł, z czego ok. 10 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt jako inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Prezes przekonuje, że zakład jest najnowocześniejszym tego typu zakładem recyklingu opon i wyrobów gumowych na terenie Polski; pod względem wielkości przerobu należy do największych w kraju. Zakład znajduje się na terenie o powierzchni ok. 2,5 ha w gminie Pelplin (Pomorskie). Docelowo ma zatrudniać ok. 30 osób.

Walder zapewnił, że w zakładzie nie będą się odbywać "żadne procesy chemiczne i nie będzie wytwarzał on szkodliwych emisji do atmosfery". "Cały proces technologiczny będzie procesem mechanicznym polegającym na podzieleniu opony na poszczególne jej trzy składniki (stal, włókna i guma) oraz na krojeniu i wygniataniu" - tłumaczył. Dodał, że w produkcji zakładu nie będą też powstawać odpady technologiczne, ponieważ zużyte opony przeznaczone do recyklingu będą w całości wykorzystane.

Wyjaśnił, że opona składa się ze stali (w ok. 15 proc.), włókien (ok. 25 proc.) i gumy (ok. 60 proc.). Podał, że odzyskana stal będzie przekazywana do hut, włókna będą przekazane zakładom produkującym wysokoenergetyczny materiał do palenia w piecach natomiast z gumy powstanie granulat.

Guma z opon odzyskana w postaci granulatu o trzech wymiarach będzie wykorzystywana do budowy i produkcji np. nawierzchni obiektów sportowych, asfaltu wzbogaconego granulatem, elementów bezpieczeństwa drogowego, nawierzchni wokół basenów, przystanków tramwajowych i autobusowych czy ścieżek rowerowych.

Walder poinformował, że zakład ma podpisane umowy na dostawę opon z zakładami wulkanizacyjnymi, składowiskami odpadów oraz z zakładami przemysłu oponiarskiego. Zakład ma przetwarzać opony pochodzące z terenu o średnicy ok. 100 km od Pelplina, m.in. z Trójmiasta.

Zużyte opony są jedną z większych, pod względem masy grupą odpadów. W Europie powstaje obecnie około 3,8 mln ton zużytych opon rocznie. Unia Europejska wprowadziła zakaz składowania zużytych opon na wysypiskach śmieci i składowiskach odpadów oraz wprowadziła zasadę „poszerzonej odpowiedzialności producentów”, zgodnie z którą to producent bądź importer odpowiadają za wymagany poziom odzysku lub recyklingu opon. Aktualnie wynosi on dla odzysku 75 proc. a dla recyklingu - 15 proc. Nałożony przez unijne prawo obowiązek może być realizowany samodzielnie przez producenta, importera bądź za pośrednictwem organizacji odzysku. (PAP)