- Wobec nowych zagrożeń regionalnych i globalnych polską racją stanu jest stworzenie długotrwałego, spójnego i kompleksowego systemu Obrony Terytorialnej Kraju, wykorzystując bogate doświadczenia państw zachodnioeuropejskich, skandynawskich i USA" – uznali uczestnicy kongresu.
Jak pisze "Rzeczpospolita", brali w nim udział przedstawiciele samorządów, związków strzeleckich i resortu obrony. Jak podkreślali, oddziały obrony terytorialnej mogą w czasie pokoju uczestniczyć w likwidacji skutków klęsk żywiołowych, a podczas wojny bronić miejscowości lub obiektów strategicznych, np. mostów, linii kolejowych czy przedsiębiorstw.
Powołując się na raport NIK, stwierdzili, że obrona cywilna nie jest przygotowana do wykonywania żadnych zadań związanych z likwidacją klęsk żywiołowych czy ochroną ludności cywilnej lub ważnych obiektów w czasie wojny. Więcej>>>