Ustawa doprecyzuje obowiązki samorządów w turystyce

To samorząd województwa będzie odpowiedzialny za powrót turystów do kraju, jeśli biuro podróży nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych...

14.01.2015

UW i PW wspólnie uczczą 100-lecie nauczania po polsku

Bal karnawałowy i aukcję charytatywną organizują wspólnie Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski z okazji 100-lecia nauczania w języku polskim na tych uczelniach. Inaugurację obchodów...

14.01.2015

Zamawiający zatrzyma wadium tylko wybranemu wykonawcy

Zamówienia publiczne

Wprowadzenie przesłanki warunkującej zatrzymanie wadium od faktu, iż naganne działanie wykonawcy doprowadziło do uniemożliwienia wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, nie tylko istotnie zmienia...

14.01.2015

Sąd wezwie do usunięcia braków skargi kasacyjnej

Sąd nie będzie od razu odrzucał dotkniętych brakami formalnymi skarg kasacyjnych w postępowaniach administracyjnosądowym i cywilnym. Senat przygotował nowelę, która da pełnomocnikowi siedem dni na...

14.01.2015

Szkolenia dla polskich prawników w Strasburgu

Prawnicy

Europejskie Centrum Współpracy Prawnej organizuje dla polskich prawników, sędziów, naukowców, działaczy praw człowieka szkolenia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu.

14.01.2015

Senat: 7 poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach

Środowisko

Senat z 7 poprawkami przyjął nowelizację ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Przygotowana przez senatorów nowelizacja zakłada m.in., że spalarnie śmieci uznaje się za ponadregionalne...

13.01.2015

Warszawa: kamienica przy Koszykowej zabytkiem

Budownictwo

Kamienica przy ul. Koszykowej 24 autorstwa wybitnego architekta Juliusza Dzierżanowskiego, wzniesiona w latach 1900-02, została wpisana do rejestru zabytków.

13.01.2015

Sejmowa większość za zmianami w polityce karnej

Większość klubów sejmowych zapowiedziała we wtorek poparcie projektu obszernych zmian w Kodeksie karnym mających prowadzić do zmiany filozofii karania. W związku z poprawkami zgłoszonymi przez PiS...

13.01.2015

PG przygotowuje nowe przepisy ws. wokand karnych

Z związku z wejściem od połowy tego roku nowej procedury karnej, Prokuratura Generalna przygotowuje propozycje legislacyjne dotyczące układania wokand sądowych. Prokurator generalny przedstawi...

13.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski