Centrum Obsługi
Jak informuje resort finansów, Centra obsłużą wszystkich podatników w zakresie składanych podań i deklaracji oraz zaświadczeń i wyjaśnień prawa podatkowego – niezależnie od właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego. Centra mają zapewnić obsługę nie tylko w zakresie spraw prowadzonych przez urząd skarbowy, lecz również w zakresie obsługi płatników składek ZUS, podań i deklaracji wynikających z przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz usług związanych z rejestracją CEIDG. W każdym centrum obsługi znajdować się będzie „sfera innowacyjna" (samoobsługowa). Będzie to miejsce, w którym z pomocą pracownika centrum obsługi będzie można zdobyć kompetencje w tym zakresie, aby w przyszłości móc wykonywać część operacji samodzielnie w domu (np. korzystanie z Portalu Podatkowego, składanie e-Deklaracji).
 
Asystent podatnika
Mikroprzedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą przez okres 18 miesięcy od dnia uzyskania potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej będą mogli korzystać z pomocy wyznaczonego specjalnie dla nich asystenta. Projekt zakłada, że asystent będzie pełnił rolę „przewodnika" dla przedsiębiorcy po urzędzie i przepisach prawa podatkowego.
Obsługa mikroprzedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować ma przede wszystkim przekazanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego, uprawnień przysługujących podatnikom, elektronicznej formy przesyłania deklaracji podatkowych i kontaktu z urzędem skarbowym. Jak informuje resort, przedsiębiorca uzyska także od asystenta informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych.