- Przez wiele miesięcy nad projektem pracowali najpierw związkowcy z pracodawcami, a w ostatnich tygodniach już z udziałem rządu udało się osiągnąć porozumienie w najważniejszych kwestiach – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z założeniami projektu członkowie Rady Dialogu Społecznego będą powoływani przez Prezydenta RP. Projekt zakłada też rotacyjność przewodniczącego oraz zawiera szczegółowy opis opiniowania aktów prawnych. Określono także zasady głosowania w ramach stron rady i nad wspólnymi opiniami.

Czytaj: NIA: samorząd aptekarski pominięty w konsultacjach społecznych >>>

Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP. Przewodnictwo w radzie obejmować będzie rotacyjnie każda ze stron. Kadencja przewodniczącego ma trwać rok, również w wojewódzkich radach, które powstaną w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

Nad dokumentem pracowali wspólnie eksperci związków z NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych; Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.