SN rozpatrzy jeszcze raz sprawę zbrodni w Nangar Khel

W środę 3 lutego Sąd Najwyższy rozpozna apelacje od wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie czterech polskich żołnierzy oskarżonych o zbrodnię wojenną, w związku z ostrzelaniem w 2007...

01.02.2016

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2015 r.

Zamówienia publiczne

Do dnia 1 marca 2016 r. każdy podmiot zobligowany do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych musi się wywiązać z obowiązku złożenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania...

01.02.2016

Na UW konferencja na temat roli biegłych sądowych

Prawnicy

Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyroków? - to temat konferencji organizowane przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Wydział Prawa i Administracji...

31.01.2016

Lux Med otworzył nowe centra medyczne

Grupa Lux Med poinformowała o otwarciu trzech nowych placówek. Nowe przychodnie działają w Wałbrzychu, Warszawie i Poznaniu. Placówki oferują specjalistyczne usługi komercyjne. Grupa Lux Med posiada...

31.01.2016