Ustawa podręcznikowa wkracza do gimnazjum

Samorząd terytorialny

Dyrektorów gimnazjów czeka w tym roku ważny egzamin ze znajomości nowego prawa. Muszą zatwierdzić listę wybranych przez nauczycieli podręczników i ćwiczeń, pozyskać na nie pieniądze z państwowej...

11.02.2015

Ruszył program "MALUCH na uczelni"

Uczelnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia żłobków przy uniwersytetach - ogłosiła premier Ewa Kopacz na Uniwersytecie Łódzkim.

11.02.2015

Przedsiębiorcy będą mogli dokończyć amortyzację

Pozbawienie podatników podatku dochodowego od osób prawnych możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości, wprowadzonego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych...

11.02.2015

Wolne stanowiska sędziowskie

Rynek

17 stanowisk sędziowskich zostało zwolnionych w sądach powszechnych. M.in. w Białymstoku, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu, Stargardzie Szczecińskim.

11.02.2015

Ustawa podręcznikowa wkracza do gimnazjum

Dyrektorów gimnazjów czeka w tym roku ważny egzamin ze znajomości nowego prawa. Muszą zatwierdzić listę wybranych przez nauczycieli podręczników i ćwiczeń, pozyskać na nie pieniądze z państwowej...

11.02.2015

Nowy program dla start-upów z Polski Wschodniej

Platformy startowe dla nowych pomysłów to kompleksowy program wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej. W pierwszej kolejności działanie przewiduje usługi na rzecz osób w wieku...

11.02.2015