Na 101. posiedzeniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje ona, że pracodawca, który zatrudni na pełny etat bezrobotnego do 30. roku życia będzie otrzymywał od państwa równowartość minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które jako zatrudniający ma obowiązek płacić.

Refundacja będzie przysługiwać przez 12 miesięcy, ale pracodawca, który z niej skorzysta będzie zobowiązany do zatrudnienia tego pracownika przez co najmniej kolejne 12 miesięcy. Podstawą refundacji mają być umowy między starostami a pracodawcami. Będą one mogły być zawierane od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Pierwszeństwo w skierowaniu na stanowisko objęte refundacją będą mieli absolwenci wszystkich poziomów szkół podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie w ramach umowy o pracę. Według szacunków, z tego rozwiązania skorzysta ok. 100 tys. osób.

Na refundację mają zostać przeznaczone pieniądze z Funduszu Pracy w kwocie 3 mld zł. Z nowych rozwiązań nie będą mogli skorzystać pracodawcy, u których w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ma to wyeliminować ryzyko zwalniania pracowników w celu zatrudnienia innych i uzyskania refundacji.

Nowelizacja zostanie przekazana do dalszych prac w Senacie.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 28 września 2015 r.