Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Zamówienia publiczne

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Centrum Medyczne CenterMed otworzyło nowe poradnie

Centrum Medyczne CenterMed działające w Kielcach poszerzyło swoją działalność o nowe usługi medyczne. W placówce otwarto pięć nowych poradni specjalistycznych: ortopedyczną, dermatologiczną,...

19.01.2015

Będzie więcej uprawnień dla pracujących rodziców

Prezydent Bronisław Komorowski przygotował projekt ustawy prorodzinnej, który ma chronić rodziców na urlopach wychowawczych przed zwolnieniami z pracy. Dokument trafił do konsultacji społecznych,...

19.01.2015

MS: nowa ustawa usprawni sądownictwo

Uchwalona w czwartek 15 stycznia br. nowelizacja ustawy Prawo oustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw doprowadzi do usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa - twierdzi...

18.01.2015

Od niedzieli nowe przepisy antymonopolowe

Od poniedziałku walka z praktykami ograniczającymi konkurencję oraz ochrona konsumentów będą skuteczniejsze. 18 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów antymonopolowych, która wzmacnia...

18.01.2015

Czy student powinien być aktywny poza uczelnią

Coraz więcej młodych ludzi wykazuje znikome zainteresowanie wobec bogatego wachlarza różnych form aktywności społecznej, takich jak udział w projektach, kołach naukowych, czy stowarzyszeniach lub...

18.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski