W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą oraz jest wspólnikiem spółki cywilnej. W 2014 r. dochody z obydwu firm były opodatkowane według skali podatkowej. W 2015 r. przychody z działalności gospodarczej uzyskiwane w ramach spółki cywilnej, zamierzał opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zaś dochody z działalności prowadzonej indywidualnie, na tzw. zasadach ogólnych. Podatnik zadał więc pytanie, czy jako osoba fizyczna nadal może uiszczać zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej, zaś od przychodów uzyskiwanych w spółce cywilnej opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Sam uważa, że opłacanie zaliczek z działalności indywidualnej według skali podatkowej, nie wyklucza możliwości uiszczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, od przychodów uzyskiwanych w ramach spółki cywilnej.
 
Fiskus się zgodził. Uznał, że niezależnie od formy opodatkowania prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, co do zasady może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli jednakże działalność w formie spółki cywilnej była już prowadzona w poprzednim roku podatkowym, w roku bieżącym działalność ta może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych o ile przychody wszystkich wspólników tej spółki uzyskane w ramach tej spółki nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 150 tys. euro. Fiskus podkreślił, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz od dokonania w terminie wyboru tej formy opodatkowania.
 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/4511-38/15/WRz.