Informacje na ten temat przekazał podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Piotr Warczyński, który przedstawił także informację na temat założeń pakietu onkologicznego, ścieżki diagnostycznej i opieki nad pacjentem, finansowania pakietu onkologicznego oraz planowanych zmian.

Planowane przez resort zmiany mają dotyczyć między innymi rozszerzenia listy świadczeń szpitalnych realizowanych bez limitu, uelastycznienia składu konsylium, objęcia pakietem nowych rozpoznań dotyczących głównie chorób krwi i układu krwiotwórczego, stworzenia możliwości finansowania PET (pozytonowa tomografia emisyjna) poza stawką ryczałtową, dopuszczenia nowych świadczeniodawców do udziału w realizacji pakietu onkologicznego i rozpisania nowych konkursów oraz wprowadzenia mierników jakości leczenia onkologicznego. 
 

Minister Warczyński zaznaczył, że obiektywna ocena pakietu onkologicznego będzie możliwa po okresie sześciu miesięcy jego funkcjonowania.

Czytaj: NFZ: felczer nie może wydawać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego >>>

Celem pakietu kolejkowego było doprowadzenie do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia poprzez zmiany legislacyjne i organizacyjne. Minister poinformował, iż obserwuje się pozytywne tendencje w tym zakresie.

W dyskusji posłowie pytali między innymi o nakłady przeznaczone na onkologię w latach 2013-2015, analizę rozliczeń pakietu onkologicznego, funkcjonowanie hospicjów, system kształcenia onkologów i patomorfologów, wprowadzenie unijnych zaleceń dotyczących raka piersi i  odrębnego kontraktowania leczenia w tym zakresie. Podkreślili też konieczność zwiększenia nakładów na onkologię i wprowadzenia pilnych zmian w pakiecie. 

Komisja zobowiązała ministra do udzielenia w ciągu miesiąca odpowiedzi na zadane pytania w formie pisemnej. 

Posiedzenie komisji odbyło się 7 maja 2015 i zostało zwołane w związku z koniecznością wprowadzenia zmian usprawniających realizację przepisów dotyczących systemu opieki nad pacjentami onkologicznymi i systemu kolejkowego, obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku.