Dnia 6 maja Komisja Europejska przedstawiła strategię stworzenia Jedolitego Rynku Cyfrowego. Komisja postuluje ograniczenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT, a także wprowadzenie jednolitego progu VAT.

Bariery istniejące w e-handlu powodują, że obywatele tracą możliwość nabywania dobrych towarów i korzystania z dobrych usług, bowiem jedynie 15 proc. z nich dokonuje zakupów internetowych w innym państwie Unii Europejskiej. Jednocześnie spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mogą w pełni wykorzystać możliwości wzrostu, które dają im technologie cyfrowe. Jedynie 7 proc. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną - poinformowała Komisja Europejska.
Celem jednolitego rynku cyfrowego jest zniesienie ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną całość.
Wśród proponowanych przez Komisję rozwiązań jest wprowadzenie przepisów ułatwiających transgraniczny handel elektroniczny. Obejmuje to zharmonizowane przepisy UE dotyczące umów i ochrony konsumentów podczas zakupów online. Konsumenci będą mogli korzystać z szerszego zakresu praw i ofert, podczas gdy prowadzenie sprzedaży w innych krajach europejskich stanie się prostsze dla przedsiębiorców - czytamy w komunikacie.
Ograniczenie obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów VAT - to kolejny cel przedstawionej przez Komisję strategii. Chodzi o to, aby podmioty sprzedające towary fizyczne za granicę mogły również skorzystać z jednej rejestracji elektronicznej i płatności. Jednocześnie wprowadzenie jednolitego progu VAT pomoże mniejszym przedsiębiorstwom typu start-up prowadzącym sprzedaż online.
 
Informacja pochodzi z Publikacji Kompas Księgowo-Kadrowy