Rząd przyjął projekt ustawy o dialogu społecznym

Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Trójstronną Komisję. Rząd przyjął 9 czerwca 2015 roku projekt ustawy w tej sprawie przygotowany i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców,...

10.06.2015

Senat zajmie się zmianami w Kodeksie wyborczym

Zmiany uchwalone przez Sejm 15 maja 2015 r. dotyczą m.in wprowadzenia przezroczystych urn na karty do głosowania czy możliwości rejestrowania dźwięku i obrazu przez mężów zaufania.

10.06.2015

Organizacja zgromadzeń będzie uregulowana nową ustawą

Samorząd terytorialny

Stworzenie warunków do organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne korzystanie przez obywateli i inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych...

10.06.2015

Pozyskiwanie pieniędzy wpływa na pozycję uczelni

Już nie same warunki kształcenia, kadra naukowa i wyniki absolwentów na rynku pracy decydują o wysokiej pozycji danej uczelni. Coraz większa waga przykładana jest do innowacyjności, czyli liczby...

10.06.2015

Do studiowania niepotrzebna wiza

Posiadanie wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski nie będzie już warunkiem przyjęcia cudzoziemca na studia i szkolenia....

10.06.2015

Nauka o profilu praktycznym nie będzie konieczna

Założenie według którego uczelnie, które nie mają uprawnień do nadawania stopni naukowych, muszą przejść na kształcenie o profilu praktycznym jest niezgodna z ustawą. Dlatego nowelizacja szkolnictwa...

10.06.2015