15 czerwca 2015 roku wiceminister Anna Łukasik złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska; jej rezygnacja została przyjęta dzień później - poinformowało biuro prasowe ministerstwa zdrowia.

Resort informuje, że cztery departamenty dotychczas nadzorowane przez Łukasik zostaną przekazane pozostałym wiceministrom, na razie podaje, jak zostaną rozlokowane. Jjeden z nich - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji - trafi pod nadzór wiceministra zdrowia Cezarego Cieślukowskiego.

Wiceminister Łukasik podlegał też samodzielny wydział audytu wewnętrznego.

Nadzorowała ona działalność między innymi  Banku Tkanek Oka w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant", Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie i Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Wśród nadzorowanych przez nią instytucji były też: Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Reumatologii w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, a także Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Podlegały jej także uczelnie medyczne oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 

15 czerwca 2015 roku z rządu odwołany został minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Minister zrezygnował z funkcji po ujawnieniu w internecie akt ze śledztwa ws. afery podsłuchowej.

W resorcie zdrowia jest obecnie pięcioro wiceministrów: Sławomir Neumann, Beata Małecka-Libera, Igor Radziewicz-Winnicki, Piotr Warczyński oraz Cezary Cieślukowski. (pap)