Profesor zw. dr hab. n. med. Marek Spaczyński, specjalista w dziedzinach położnictwo i ginekologia oraz ginekologia onkologiczna, kierownik Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej oraz Kliniki Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, został pierwszym dziekanem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

– Nowe zadanie traktuję bardzo poważnie. Dla mnie to ogromne wyróżnienie. Dołożę wszelkich starań, by przyczynić się do tego, byśmy mogli być dumni z kierunku lekarskiego, który tworzymy tu od podstaw – powiedział profesor Spaczyński. Z Lubuskiem wiąże go ponad 10-letnia współpraca przy programie wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Starania o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim trwały od 2014 roku. Pierwszy nabór będzie miał miejsce jesienią 2015 roku, dla studentów przewidziano 60 miejsc.

W związku z utworzeniem kierunku lekarskiego szpital zielonogórski otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 18 mln zł na projekt dostosowania infrastruktury do potrzeb nowych kierunków. Chodzi o przebudowę i modernizację patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo-badawczego, a także przebudowę układu komunikacyjnego przy ulicy Podgórnej. Projekt obejmował też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzenie 52 nowych miejsc parkingowych dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego.

Ponadto szpital będzie mógł skorzystać także ze środków unijnych w nowej perspektywie, ponieważ znajdą się tam pieniądze na projekty związane z ochroną zdrowia, szczególnie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.

Powołanie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego będzie oznaczało poszerzenie jego oferty kształcenia. Dla mieszkańców regionu sytuacja taka będzie również oznaczała poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej. Prowadzona będzie również działalność naukowo-badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 24 czerwca 2015 r.