Jak informuje biuro prasowe Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w odpowiedzi na kierowane pytania i wątpliwości dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, GIODO zaprosił przedstawicieli administracji rządowej do wzięcia udziału w poświęconym temu tematowi szkoleniu. Spotkanie ma przybliżyć zmiany jakie przyniosły od 1 stycznia 2015 r. przepisy wprowadzające nowe zasady realizacji ustawowych obowiązków administratorów danych. Administrator danych będąc odpowiedzialnym za właściwe, zgodne z prawem zorganizowanie procesu przetwarzania danych uzyskał bowiem nowe uprawnienia, m.in. w zakresie funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) czy rejestracji w GIODO zbiorów danych osobowych.
Do najczęściej kierowanych do GIODO pytań należą te dotyczące ABI, jak np. czy jego powołanie jest korzystne dla administratora danych i czy jest obowiązkowe, czy po zgłoszeniu ABI należy zgłaszać zbiory do GIODO?

Podczas szkolenia eksperci Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przedstawią najważniejsze, wiążące się z tym zagadnienia, by pomóc w zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników Biura na czele z dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Andrzejem Lewińskim, zastępcą GIODO.