Kiedy odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Budownictwo

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy projektować i budować w sposób określony, między innymi, w przepisach techniczno-budowlanych. Prawodawca przewidział jednak...

03.03.2016

Wykonawcy pod specjalnym nadzorem zamawiającego

Zamówienia publiczne

Miasto Poznań by lepiej zarządzać miejskimi inwestycjami, chce zobowiązywać wykonawców do filmowania przebiegu budowy i dostarczania tych materiałów zamawiającemu. Ma to być środkiem na opóźnienia w...

03.03.2016

MEN ureguluje pensum pedagogów

Jak wynika z zapowiedzi resortu oświaty, pedagodzy, logopedzi i nauczyciele specjaliści doczekają się w końcu przepisów regulujących ich pensum.

03.03.2016