Zgromadzenie, które odbyło się 30 maja br., zwróciło się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie działań zmierzających do realizacji Uchwały Programowej XI Krajowego Zjazdu Adwokatury w tym zakresie.
Według krakowskich adwokatów to poszerzenie uprawnień wymaga zmiany ustawowej, a dotyczyłoby wykonywania przez adwokatów czynności dotychczas zastrzeżonych dla formy aktu notarialnego.

  LEX Navigator Prawo Handlowe>>