O przygotowanie przepisów regulujących tę kwestię RPD zwrócił się do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
- Obecnie dostawcy wspominanych usług nie mają tego obowiązku, co sprawia, że KRRiT ma iluzoryczną kontrolę nad publikowanymi treściami. Nie można bowiem ocenić, czy reklama była zgodna z prawem, nie dysponując jej kopią – uważa Marek Michalak.

RPD: mniej reklam słodyczy w telewizji>>

Rzecznik Praw Dziecka od dawna postuluje, aby dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie (video on demand) byli zobowiązani do przechowywania kopii udostępnianych publicznie reklam i innych przekazów, co stanowi warunek ich późniejszej kontroli pod względem zgodności z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji.

RPO apeluje o ograniczenia w sprzedaży brutalnych gier>>