"Pozytywne efekty programów edukacyjnuych i starań ludzi odpowiedzialnych za wyżywienie dzieci i młodzieży mogą zostać zniwelowane przekazami medialnymi, konsekwentnie zachęcającymi do spożywania produktów zawierających składniki, których nadmierny udział w diecie młodych osób jest niewskazany" - pisze rzecznik w wystąpieniu. Podkreśla, że reklamy stanowią antywzór dla młodego odbiorcy.
"Konieczne jest, by przekazy handlowe, sąsiadujące bądź wplecione w audiowizualne usługi medialne na żądanie, nie propagowały wśród małoletnich nieaprobowanych przyzwyczajeń, w tym nawyków ewidentnie szkodzących zdrowiu" - pisze RPD w wystąpieniu i zwraca się do prezesa KRRiT o interwencję. Pełna treść wystąpienia>>