Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego>>

Wojewoda wniósł skargę do sądu administracyjnego na zarządzenie wójta dotyczącego powołania składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum.
Organ nadzoru zwrócił uwagę, iż wójt jako organ prowadzący szkołę jest organem zatwierdzającym lub unieważniającym konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Natomiast nie może powołać w skład komisji konkursowej samego siebie.

WSA odrzuci skargę na uchwałę komisji konkursowej>>

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż brak wyraźnego przepisu prawa zakazującego takiej praktyki oznacza, że kompetencja wójta nie może być w tym względzie ograniczona wyłącznie do wskazania przedstawiciela bez możliwości samodzielnego wzięcia udziału w komisji.
WSA nie zgodził się z takim stanowiskiem.
Sąd przypomniał, iż osoba pełniąca funkcję organu prowadzącego szkołę, czy placówkę nie może być członkiem komisji powołanej celem przeprowadzenia konkursu na dyrektora placówki. Więcej>>

Kandydat na dyrektora nie zaskarży uchwały komisji konkursowej do WSA>>