W styczniu 2021 roku bezrobocie wzrosło nieznacznie

Prawo pracy Koronawirus

Stopa bezrobocia w styczniu 2021 roku wyniosła – zgodnie z wcześniejszymi szacunkami – 6,5 proc., wobec 6,2 proc. w grudniu ubiegłego roku. W powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 1090,4 tys. osób bez pracy – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

23.02.2021

Rząd odmraża rehabilitację stacjonarną w szpitalach

Opieka zdrowotna Koronawirus

Od 15 marca szpitale będą mogły przyjmować pacjentów na rehabilitację stacjonarną. Taką zmianę przewiduje najnowsza, niezapowiadana nowelizacja z 22 lutego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z rehabilitacji w szpitalu będzie można jednak skorzystać po wykonaniu testu na koronawirusa.

23.02.2021

Więcej uczniów i studentów zwolnionych z kwarantanny

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie - wynika z nowego rozporządzenia wprowadzającego obostrzenia związane z COVID-19. O zmiany apelował rzecznik praw obywatelskich, który zwracał uwagę, że nie wszyscy studenci mogą przekraczać granicę bez kwarantanny.

23.02.2021

UODO akceptuje dwa projekty kodeksów postępowania dla sektora zdrowia

Opieka zdrowotna RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” Polskiej Federacji Szpitali.

23.02.2021

Ustawa obowiązuje - nowa Agencja Rezerw Strategicznych zastąpi Agencję Rezerw Materiałowych

Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego do spraw energii, która odpowiada między innymi za logistykę szczepionek przeciwko Covid-19, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Będzie nadzorowana przez premiera i dofinansowana. Rocznie na inwestycje dostanie 30 mln złotych. Takie zmiany wprowadza obowiązująca od wtorku ustawa o rezerwach strategicznych.

23.02.2021

Konkursy na aplikacje i egzaminy sędziowskie wyłączone z zakazu zgromadzeń

Wymiar sprawiedliwości

Konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym także aplikacje prowadzone w formie uzupełniającej, zajęcia i sprawdziany, a także egzaminy sędziowskie i egzaminy prokuratorskie zostały wyłączone z zakazu zgromadzeń - wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa.

23.02.2021

Skarga nadzwyczajna prokuratury w sprawie lichwiarskiej pożyczki

Prawo cywilne Domowe finanse

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w sprawie pożyczki, w której umowne odsetki wynosiły blisko 60 proc. w skali roku. Uznał, że taka umowa była dla pożyczkobiorcy rujnująca, a pożyczkodawcy miała przysporzyć korzyści, których nie da się uzasadnić żadnymi racjami.

23.02.2021

NIK: Niebezpieczne przejścia dla pieszych w województwie kujawsko-pomorskim

Administracja publiczna Policja

Mimo że w latach 2016-2019 w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano najmniej wypadków na 100 tys. mieszkańców w Polsce, to region ten wypadał najgorzej w całym kraju pod względem ciężkości wypadków i odsetka wypadków z udziałem pieszych. NIK sprawdziła więc, czy działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa w tym województwie są skuteczne.

23.02.2021

Przewlekłość postępowania nadal bolączką polskich sądów, covid nie pomoże

Wymiar sprawiedliwości

Przewlekłość postępowania to problem, który w Polsce występuje niezmiennie i od lat. Przed pandemią - przykładowo w sądach okręgowych - najdłużej trwały sprawy z zakresu prawa pracy i karne. Już wiadomo, że koronawirus tego nie zmienił. W swoim najnowszym raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jest fundamentem i sprawiedliwości

23.02.2021

Sztuczna inteligencja rozdzieli korespondencję w urzędzie, jak się pomyli, pomoże człowiek

Administracja publiczna Nowe technologie

Trwają prace NASK nad stworzeniem modułu rozdzielania korespondencji przez sztuczną inteligencję. Ma pomóc w przekazywaniu setek tysięcy dokumentów w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, aby oszczędzić czas urzędników. Ryzyko, że korespondencja zostanie źle zadekretowana jest, ale zawsze „na końcu łańcucha jest człowiek”, który dokona weryfikacji.

23.02.2021

Po wrzutkach na listę czasopism ewaluacja uczelni może rozstrzygnąć się w sądzie

Szkolnictwo wyższe

Wynik ewaluacji to dla uczelni być albo nie być – zależą od niego prestiż, pieniądze i prawo do nadawania tytułów i stopni. Tymczasem wprowadzone ostatnio arbitralne zmiany na liście czasopism naukowych podają w wątpliwość obiektywność całego procesu. Może się zdarzyć, że o kategorii uczelni ostatecznie rozstrzygać będą sądy.

23.02.2021

Wyznanie i światopogląd w regulaminie pracy skarbowych informatyków

Prawo pracy HR

W regulaminie pracy Centrum Informatyki Resortu Finansów znalazł się przepis, na mocy którego religia, wyznanie lub światopogląd są wymaganiem zawodowym stawianym pracownikom. Zdaniem ekspertów, to efekt automatycznego, bezrefleksyjnego kopiowania przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, które mają zastosowanie m.in. w związkach wyznaniowych.

23.02.2021

I depresja, i nowotwór - pierwsza przesłanka legalnej aborcji pojemna, ale wiele zależy od lekarzy

Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyłączył przesłankę letalnych wad płodu spośród trzech kwalifikujących do legalnego przerwania ciąży. I sam Trybunał i rządzący wskazują jednak, że jest to nadal możliwe w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia matki. Teoretycznie podstawą może więc być choćby depresja, pozostaje jednak pytanie ilu lekarzy gotowych będzie zaryzykować.

23.02.2021

Nowe prawo zmusi firmy do zabiegania o miliony zgód marketingowych

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zgoda na marketing powinna być zebrana na każdy kanał komunikacji. Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej. To jedno zdanie może oznaczać kłopoty, zarówno dla firm, jak i nas wszystkich. Może się bowiem okazać, że oddzielną zgodę lub jej brak będzie trzeba udzielać na kontakt telefoniczny, smsowy, przez e-mail, WhatsApp czy Messenger.

23.02.2021

MF: Od października e-faktury będą dostępne dla przedsiębiorców

Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Liczymy, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z e-faktury już w październiku tego roku - poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski. Obowiązek stosowania e-faktur przez wszystkich przedsiębiorców ma wejść w życie w 2023 roku.

22.02.2021

Będą zmiany - obowiązkowy powrót samochodu do państwa siedziby firmy szkodliwy dla klimatu

Środowisko Prawo unijne Transport

Dwa elementy unijnego pakietu mobilności - obowiązkowe powroty pojazdów do państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba firmy, co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych na międzynarodowe przewozy kombinowane, będą mieć negatywne skutki dla klimatu - przyznaje Komisja Europejska. I inicjuje konsultacje w sprawie ich zmiany.

22.02.2021

Funkcjonalność samorządu metropolitalnego - zaproszenie na konferencję

Samorząd terytorialny

Koncepcje funkcjonalności samorządu metropolitalnego, katalogi zadań publicznych i kompetencje do ich realizacji, będą przedstawiane przez ekspertów podczas konferencji „Modelowanie samorządu metropolitalnego”. Wśród „metropolitalnych” dziedzin życia są polityka rozwoju, planowanie przestrzenne, transport publiczny czy mobilność miejska.

22.02.2021

Dorabiający emeryci i renciści muszą do 1 marca poinformować ZUS o dodatkowych przychodach

Domowe finanse Emerytury i renty

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę oraz renciści, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o osiągniętych przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym: miesięcznym lub rocznym, w zależności od tego, co jest dla nich korzystniejsze.

22.02.2021

Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod ZUS

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z informacją m.in. o niedopłacie składek i konieczności uregulowania w ciągu 24 godzin. ZUS nie kieruje drogą mailową do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych – przypomina Zakład.

22.02.2021

Lubelscy adwokaci wybrali nowego dziekana

Wydarzenia

Bartosz Przeciechowski został nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Wyboru dziekana oraz organów rady dokonano podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej, które obradowało w trybie hybrydowym.

22.02.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski