Wątpliwa wykładnia zmian w Sądzie Najwyższym w preambule nowelizacji

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Preambuła dorzucona przez posłów do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym ma przewidywać pierwszeństwo ustaw krajowych nad traktatami unijnymi. Zdaniem prawników byłoby to sprzeczne z Konstytucją. Ponadto traktat akcesyjny wskazuje na związanie Rzeczpospolitej Polskiej orzeczeniami TSUE, a poprzednio Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

25.04.2022

Będzie prawo o sygnalistach - związki chcą wzmocnić swoją pozycję w zakładach

Prawo pracy Prawo gospodarcze Compliance

OPZZ opowiada się za rozwinięciem instrumentów prawnych przysługujących związkom zawodowym, bo uważa, że zawiadomienia naruszenia prawa kierowane przez nie do właściwych organów są bardziej precyzyjne i skuteczne. „S” chce, by rola związków nie ograniczała się do konsultowania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, lecz by czuwały nad procedurą jego tworzenia. Czy sygnaliści zagrożą istnieniu związków?

25.04.2022

Fiskus wykorzystuje prawo i ogranicza zwroty nadpłaconych podatków

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Niedawny wyrok NSA pokazuje dobitnie, że fiskus zawiesza przedawnienie rozliczeń podatkowych tylko tam, gdzie mu wygodnie. Uważa m.in., że zawieszenie nie dotyczy postępowań o nadpłatę, ale ma znaczenie przy zaległościach podatkowych. Sąd jednoznacznie stanął po stronie podatników. Niestety jednak, niekorzystną praktykę skarbówki potwierdzają doradcy podatkowi i eksperci.

25.04.2022

Do 2 maja trzeba rozliczyć PIT za 2021 rok

PIT Rachunkowość

Kończy się czas na rozliczenie rocznego PIT. MF wskazuje, że najprościej zrobić to za pomocą usługi Twój e-PIT. W tej formie złożono już ponad 5 milionów e-PITów. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.

24.04.2022

Ustawa o obronie ojczyzny już obowiązuje

Administracja publiczna

Wydatki na poziomie 3 proc. PKB, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, nowe rodzaje służby wojskowej, zmiany w finansowaniu i system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku - to niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie ojczyzny. Ustawa weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku.

23.04.2022

Nieletnia matka będzie mogła przebywać w poprawczaku ze swoim dzieckiem

Wymiar sprawiedliwości

W poprawczakach, okręgowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, a nawet MOW-ach mają być tworzone oddziały przeznaczone dla nieletnich wychowanek, które urodziły dziecko. Będą mogły tam przebywać razem z nim pod warunkiem, że same zgłoszą taką chęć. To rozwiązanie postulowane przez prawników od lat. Obecnie takie dziecko albo zostaje pod opieką ojca, albo trafia do pieczy zastępczej, a czasem do adopcji.

23.04.2022

Nie zaskarżysz utajnienia swojego procesu - RPO postuluje zmianę prawa

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z Konstytucją strony mają prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a zasadą jest jawność postępowań sądowych. To gwarancja prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, dlatego decyzja o jej wyłączeniu powinna należeć do rzadkości - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I podnosi, że niemożność zaskarżenia postanowienia o wyłączeniu jawności postępowania ogranicza prawa stron.

23.04.2022

Niepełnosprawni mają przywileje, ale wciąż muszą o nie walczyć

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Osoby z niepełnosprawnościami nie mają wielu szczególnych uprawnień wynikających z niepełnosprawności w polskim systemie ochrony zdrowia. Jedynie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą od lipca 2018 roku korzystać z pierwszeństwa w przyjęciu do lekarza, a i tak muszą się upominać o swoje prawo. Pozostałe osoby z orzeczeniem nie mają tylu uprawnień.

23.04.2022

MS analizuje propozycje adwokatów dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości pochyliło się nad propozycjami, które przesłała mu Adwokatura w sprawie zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak poinformowało NRA, trwa ich analiza i prace na usystematyzowaniem. Resort zapewnia równocześnie, że adwokackie oczekiwania w zakresie nowego modelu są bardzo przydatne.

23.04.2022

Nie wiadomo, ile ma „zrobić” sprzątaczka przez 8 godzin, ale wysiłek nie może przekroczyć 5 tys. kilodżuli

Prawo pracy BHP

Prawo pracy nie określa szczegółowych warunków wykonywania konkretnych prac, np. dotyczących maksymalnej powierzchni do posprzątania przez pracownika w ramach 8-godzinnej normy czasu pracy. Jest jednak maksymalny, dopuszczalny wydatek energetyczny niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym - w czasie zmiany nie może przekraczać dla kobiet 5000 kilodżuli.

23.04.2022

Kłopotliwe koszty usuwania zabrudzeń drogi po wypadku

Transport Ubezpieczenia

Kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego ze stycznia tego roku, w myśl której sprawca wypadku odpowiada za zanieczyszczenie drogi płynami silnikowymi, rodzi pytania, czy zabrudzenie można uznać za zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Uzasadnienia tego orzeczenia ciągle nie ma, a prawnicy zastanawiają się nad jego konsekwencjami, gdyż nie są one oczywiste.

23.04.2022

Światowy Dzień Książki i Prawa Autorskiego w cieniu skargi do TSUE

Prawo cywilne Prawo unijne LegalTech

W sobotę, 23 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Prawa Autorskiego, a trzy dni później ma zapaść bardzo ważne orzeczenie w sprawie nowej dyrektywy autorskiej, którą Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości. Rząd złożył skargę na dwa przepisy, ale całą dyrektywę dającą większe prawa twórcom lecz ograniczającą swobodę platform cyfrowych - czeka jeszcze wdrożenie w Polsce.

23.04.2022

Armia potrzebuje rekruta, pomoże ustawa o obronie Ojczyzny

Administracja publiczna Wojsko

Jednym z celów ustawy o obronie Ojczyzny, która 23 kwietnia weszła w życie, jest pozyskanie rekruta dla wojska. Obok istniejącej już zawodowej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej przepisy wprowadzają roczną dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Z ustawy nie wykreślono regulacji o obowiązkowej służbie zasadniczej, która ma trwać 9 miesięcy. Decyzję o jej przywróceniu pozostawiono w ręku prezydenta.

23.04.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej punktuje błędy prokuratorskiego rzecznika

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Adam Roch, prezes kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN przedstawił uwagi o błędach rzecznika dyscyplinarnego, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby. Należą do nich m.in. przypisywanie sobie prawa do udziału w każdym postępowaniu dotyczącym prokuratora.

22.04.2022

Streaming - możliwość obserwowania rozpraw i ogłaszania wyroków TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował w piątek, że od wtorku 26 kwietnia br. wprowadza usługę streamingu, w celu ułatwienia publicznego dostępu do swojej działalności sądowniczej. Oznacza to, że ogłaszanie wyroków i odczytywanie opinii rzeczników generalnych będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej Trybunału.

22.04.2022

Rzecznik MŚP - nie powinno być odrębnych zasad prowadzenia biznesu dla uchodźców i Polaków

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ukraina

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przestrzega premiera przed konsekwencjami tworzenia odrębnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez uchodźców z objętej wojną Ukrainy i proponuje w zamian pakiet rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie na polskim rynku wszystkim, bez względu na narodowość i pochodzenie.

22.04.2022

Organizacje: „Lex Woś”, czyli uderzenie w sektor pozarządowy

Administracja publiczna RODO

W czasie, gdy Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, giną ludzie, a miliony osób musiało uciekać za granicę, w Polsce grupa posłów partii „Solidarna Polska” proponuje rozwiązania prawne zaczerpnięte z Rosji – rozwiązania, które Putin stosuje w celu uderzenia w rosyjskie organizacje społeczne. Tak organizacje oceniają projekt ustawy o transparentności finansowania organizacji pozarządowych.

22.04.2022

Pytanie do UODO o zainteresowanie służb dokumentacją psychiatryczną

Administracja publiczna Opieka zdrowotna RODO

W ramach postępowań dotyczących dostępu do informacji niejawnych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego żąda od lekarzy psychiatrów kopii całości dokumentacji pacjentów leczonych psychiatrycznie. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wykracza to poza granice zakreślone przez prawo. Prosi więc prezesa UODO o informacje co do prowadzonego przez postępowania w takiej sprawie.

22.04.2022

Coraz więcej blokad rachunków podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Domowe finanse Administracja publiczna Finanse

W 2021 roku nastąpił wzrost o ok. 37,3 proc. liczby zawiadomień do prokuratury w kontekście podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, a także znaczący, ponad 100 proc., wzrost liczby blokad rachunków. Wątpliwości dotyczyły majątku o wartości ponad 8,5 mld zł – wynika ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

22.04.2022

Świadek Jehowy skazany, Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie

Wymiar sprawiedliwości

Członek "Świadków Jehowy" został na mocy orzeczenia Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie, 11 czerwca 1953 r. skierowany do obozu pracy na okres 24 miesięcy z zaliczeniem tymczasowego aresztowania, za udział w "nielegalnym związku", bo za taki uważano wówczas jego wspólnotę. Teraz Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie, wskazując że skazanie było sprzeczne z prawem.

22.04.2022