Kradzież w sklepie - polisa nie musi objąć każdej straty

Prawo cywilne Finanse

1,1 mld euro - tyle wynoszą rocznie straty polskich sklepów z powodu kradzieży. Właściciele mogą zabezpieczyć się przed ich skutkami kupując ubezpieczenie. Tyle, że nie każda polisa obejmuje każdą kradzież. Ogólne warunki ubezpieczenia często wskazują dodatkowe warunki, których naruszenie może pozbawić odszkodowania.

31.08.2019

Po polskich autostradach za szybko, na zderzaku i... bez wyobraźni

Policja

Choć autostradom daleko do top listy najniebezpieczniejszych polskich dróg, wypadki zbierają tu coraz częściej śmiertelne żniwo. Jeździmy po nich brawurowo, z nadmierną prędkością i "na zderzaku" - mówią eksperci. Wskazują, że zmiany w przepisach tego nie zmienią, ale przydałoby się szkolenie przyszłych kierowców z jazdy na drogach szybkiego ruchu.

31.08.2019

Nowe trendy w oszustwach - obywatelu strzeż się urzędnika-dobroczyńcy

Prawo karne Prokuratura Policja

Oszustwa „na wnuczka” lub na policjanta są już passe. Teraz modne jest oszukiwanie na urzędnika. Można i na wójta jeśli ten ma autorytet. Próbować na OZE lub 500 plus, bo oszuści są na bieżąco, ze zmianami prawa. A bazują na łatwowierności ludzi, którzy do tego nie sprawdzają dokumentów, którymi legitymują się oszuści.

31.08.2019

Eksperci: Hulajnogi wolniej i z nadzorem gmin

Dwa hamulce, mocne oświetlenie, mniejsza prędkość i sygnał dźwiękowy – to zdaniem ekspertów niezbędne elementy wyposażenia elektrycznych hulajnóg. Są też wnioski, również posłów, o przyznanie miastom narzędzi do wyłączania z ruchu i ustalania miejsc parkowania takich pojazdów. Według wiceministra infrastruktury odrębne regulacje w tym zakresie są zbędne.

31.08.2019

Rady rodziców już z własnym kontem, ale wciąż bez precyzyjnych regulacji

Kadry w oświacie

Po reformie edukacji zwiększyć miało się znaczenie rad rodziców w szkołach. Jednak wciąż brakuje jasnych regulacji dotyczących ich statusu. Oznacza to problemy m.in. przy zawieraniu umów, czy z występowaniem do sądów. Problemem może być też dostęp do dokumentów rady, bo sądy uznają, że mają one tylko charakter wewnętrzny.

31.08.2019

MSWiA: Gmina gasi pragnienie strażaka ochotnika

Samorząd terytorialny

To na gminie spoczywa obowiązek zapewniania napojów do picia strażakom ochotnikom uczestniczącym w akcjach ratowniczych. Ilość i asortyment określa kierownik akcji ratowniczej – wyjaśnia MSWiA.

31.08.2019

Ustawa o lotach VIP-ów - Sejm uchwalił zmiany

Administracja publiczna

Centralny Rejestr Lotów, doprecyzowanie listy osób, które mogą znajdować się na pokładzie oraz zakaz lotów członków rodzin, którzy nie znajdą się w oficjalnej delegacji - m.in. takie rozwiązania przewiduje ustaw o lotach najważniejszych osób w państwie, którą uchwalił Sejm.

30.08.2019

Marian Banaś nowym prezesem NIK

Administracja publiczna

Dotychczasowy minister finansów Marian Banaś został w piątek powołany przez parlament na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Będzie kierował Izbą przez najbliższe sześć lat. Banaś pracował w NIK w latach 1992 - 2015, a potem był urlopowany na czas pracy na kolejnych stanowiskach w Ministerstwie Finansów.

30.08.2019

Komisje PE wracają do debaty o praworządności

Komisja wolności obywatelskich i sprawiedliwości oraz komisja prawna będą debatować w najbliższy czwartek - z udziałem wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa - o możliwościach wzmocnienia zasad państwa prawa w Unii. Przedmiotem dyskusji ma być m.in. sytuacja w Polsce i na Węgrzech.

30.08.2019

Sejm rozpoczął prace nad zmianami dla spółek giełdowych

Spółki

Wzrosną koszty emisji papierów wartościowych, bo częściej będzie trzeba sporządzać memoranda informacyjne. Spółki giełdowe będą miały więcej obowiązków w tym zakresie, m.in. będą musiały przygotowywać sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń. Sejm może zdążyć uchwalić nowelizację w tej sprawie jeszcze w tej kadencji.

30.08.2019

MEN: 4,6 mln uczniów rozpocznie rok szkolny w 24 tys. szkół

Finanse samorządów Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

W poniedziałek 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpocznie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około 385 tys. dzieci. To to również pierwszy dzień zajęć dla około 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat w ponad 22 tys. przedszkoli oddziałów przedszkolnych.

30.08.2019

200 nowych karetek ma wzmocnić system ratownictwa

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

200 ambulansów trafi do zespołów ratownictwa medycznego na przełomie września i października - zapowiedział w piątek podczas spotkania z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. - Rozpoczynamy ogromny program wymiany karetek - dodał minister zdrowia Łukasz Szumowski.

30.08.2019

KE zatwierdziła rekompensaty dla firm energochłonnych

Prawo gospodarcze

Komisja Europejska zatwierdziła rekompensaty dla firm energochłonnych z tytułu wyższych cen energii elektrycznej. Bruksela uznała, że nie łamią one zasad pomocy publicznej i pozwolą uniknąć wzrostu globalnej emisji gazów cieplarnianych z powodu przeprowadzki firm do krajów spoza UE.

30.08.2019

Prezes Stanisław Zabłocki zostaje w SN

Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej, złożył oświadczenie o cofnięciu, złożonego wcześniej wniosku o przejście w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 2019 r. Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf wyraziła na to zgodę.

30.08.2019

Medycy łatwiej będą mogli zostać specjalistami

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Osoby wykonujące zawody medyczne, m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, po którym będą mogły uzyskać tytuł specjalisty. Pracę nad zmianą ustawy rozpoczął właśnie Sejm.

30.08.2019

PIP: Pracodawcy często nie ewidencjonują czasu pracy

Prawo pracy BHP

Nieewidencjonowanie czasu pracy może się wiązać z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.

30.08.2019

NIK: Za mało pieniędzy na utrzymanie cmentarzy wojennych

Brakuje pieniędzy na opiekę nad cmentarzami wojennymi. Najwyższa Izba Kontroli przypomina o tym tuż przed obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. o kontroli w południowo-wschodniej Polsce, złożyła wniosek do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków na ten cel.

30.08.2019

SN: Przedłużenie pobytu podejrzanego w szpitalu psychiatrycznym to za mało na kasację

Opieka zdrowotna

Sądy orzekły o stosowaniu w dalszym ciągu wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.  Gdy orzeczenie stało się prawomocne obrońca podejrzanego złożył kasację. Taki środek zaskarżenia nie był jednak prawnie dopuszczalny. To ugruntowany pogląd orzeczniczy - wskazał Sąd Najwyższy.

30.08.2019

Ustawa mająca hamować degradację kolei do dopracowania

Rada Legislacyjna przy premierze uważa, że projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym powinien być lepiej dopracowany. Chodzi szczególnie o odszkodowania i nieuzasadnioną komunalizację. Ale Sejm może już nie zdążyć uchwaleniem tych zmian w obecnej kadencji.

30.08.2019