CEPIK 2.0 – system wejdzie w życie pół roku później

Samorząd terytorialny

Brak pilotażu, odpowiednich szkoleń i kompleksowych testów, te argumenty samorządowców przeważyły i resort administracji i cyfryzacji zgodził się na przesunięcie o pół roku terminu wejścia w życie...

27.11.2015

Komitet PAN przeciwko „nihilizmowi prawnemu”

Przeciwstawiamy się wszystkim formom nihilizmu konstytucyjnego i prawnego, pogardy dla zasady demokratycznego państwa prawnego, obejścia i nadużycia prawa, wykorzystywania i nadużywania mechanizmów...

27.11.2015

Hospicja dostaną więcej pieniędzy

Dobre wieści dla bardzo zaniedbanego dotąd segmentu medycyny, czyli opieki paliatywnej i hospicyjnej. Świadczeniodawcy tych usług otrzymają więcej pieniędzy, skorzystają więc również pacjenci -...

27.11.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski