Głównym elementem inwestycji będzie przebudowa betonowych schodów, które prowadzą ze Wzgórza Dominikańskiego nad rzekę, w sąsiedztwie mostowego przyczółku. Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł, z czego ok. 1,1 mln zł pochodzić będzie z rządowego programu usuwania skutków osuwisk.

„Starając się o dotację z funduszu osuwiskowego przeprowadziliśmy ekspertyzę, która wykazała, że ewentualna rozbiórka schodów, znajdujących się w rejonie przyczółku mostu, wywołałaby osuwisko. Stąd konieczność ich przebudowy w taki sposób by wzmocnić skarpę” – powiedział Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta.

Betonowe schody, które zostały wybudowane pod koniec lat 40. i odnowione w latach 60. XX wieku, prowadzą z płockiego Wzgórza Dominikańskiego do ul. Mostowej i wjazdu na most przez Wisłę im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie od przyczółku tej przeprawy do nadwiślańskiego bulwaru.

Do przebudowy schodów i jednocześnie zabezpieczenia wzgórza przed osuwaniem się wykorzystane zostaną żelbetowe pale o długości 7 metrów. W przetargu wybrano już wykonawcę przedsięwzięcia. Inwestycja ruszy najwcześniej w sierpniu.

„Pale będą elementami wzmacniającymi skarpę. Odcinek schodów położony wyżej, prowadzący do mostu, zostanie posadowiony na dziesięciu palach, a odcinek schodów poniżej, prowadzący nad bulwar, zostanie ułożony na ośmiu palach” – wyjaśnił Woźniak.

Najstarsza, zabytkowa część Płocka położona jest na trzech wzgórzach wznoszących się nad Wisłą na wysokość do ok. 50 metrów: Wzgórzu Dominikańskim, Wzgórzu Tumskim i Wzgórzu Sieciecha. Znajdujące się tam parki i aleje spacerowe to najczęściej odwiedzane miejsca przez mieszkańców miasta, a także turystów.

Według zachowanych dokumentów, w XVIII wieku część Wzgórza Sieciecha wraz ze znajdującą się tam zabudową osunęła się do Wisły. Także w okresie późniejszym notowano kolejne osuwiska skarpy, choć mniej rozległe i groźne. Dane pomiarowe o ruchach skarpy zaczęto systematycznie zbierać w latach 90. XX wieku. Z pomiarów przeprowadzonych kilka lat temu wynika, że różne warstwy skarpy przemieszczają się mniej więcej kilka centymetrów w ciągu roku w różnych kierunkach.

W 2004 r. w związku z przebudową płockiego amfiteatru nad Wisłą wzmocniono część Wzgórza Tumskiego i terenów znajdujących się poniżej. Wybudowano wtedy nowe schody biegnące znad Wisły na szczyt skarpy i aleje spacerowe. Posadzono też nowe krzewy i drzewa.

W 2012 r. zabezpieczono skarpę i osuwisko w najniżej położonej części Płocka - Grabówce, sąsiadującej bezpośrednio z Wisłą. Osuwisko uaktywniło się w czerwcu 2010 r. po intensywnych opadach deszczu i powodzi, która nawiedziła wówczas dwie gminy powiatu płockiego: Gąbin i Słubice. Inwestycję zrealizowano dzięki rządowemu wsparciu w ramach likwidacji osuwisk, które wyniosło wówczas 2,6 mln zł.

Także dzięki wsparciu finansowemu z tego programu w latach 2014-15 wzmocniono i zabezpieczono przed osuwaniem część Wzgórza Sieciecha. Do wzmocnienia skarpy w tym rejonie wykorzystano 100 żelbetowych pali o długości od 5 do 8 metrów i 36 stalowych gwoździ o długości 15 metrów. Zainstalowano też system osuszania, który zbiera wodę w czasie deszczu i przy pomocy rurociągów poprowadzonych pod skarpą transportuje ją w dół, gdzie jest rozsączana pod piachem plaży. Koszt inwestycji wyniósł blisko 7 mln zł, w tym 3,2 mln zł pochodziło ze środków na usuwanie skutków osuwisk. (PAP)