Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 września 2015 r. (poz. 1385) minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 1850 zł.

Wszystko wskazuje na to, że wartość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie i w 2017 r. wyniesie 2 000 zł. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r., który przewiduję podwyżkę, jest obecnie na etapie opiniowania.

Zakładana data wejścia w życie aktu to 1 stycznia 2017 r.