Władze związku metropolitalnego pod lupą ekspertów

Samorząd terytorialny

Zadania publiczne realizują w imieniu związku władze związku metropolitalnego. Organami związku metropolitalnego są zgromadzenie związku oraz zarząd. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i...

08.07.2016

Zmienią się wzory deklaracji VAT

W związku ze zmianą zasad rozliczania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, minister finansów przygotował projekt rozporządzenia...

08.07.2016