Pozytywny trend widać również w wydawanych pozwoleniach na budowę domu lub zgłoszeniach projektu budowlanego. Ich liczba w 2015 roku wyniosła 188822, co stanowiło o 20,5 proc. więcej pozwoleń na budowę niż rok wcześniej.

Największy udział w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni. Oddanych zostało 79731 mieszkań, czyli o 4,7% więcej niż w 2014 roku. Stanowiło to 54 proc. wszystkich inwestycji. Oznacza to, że Polacy, mimo niemałych kosztów chętnie decydują się na budowę domu.

Z kolei badania przeprowadzone w 2015 roku przez CBOS pokazują, że w porównaniu do końca lat 90. Polacy chętniej wybierają życie poza miastem. W 1998 roku wieś jako preferowane miejsce zamieszkania wskazało 30 proc. pytany, tymczasem obecnie aż 40 proc. respondentów zadeklarowało, że chciałoby żyć na wsi, a 18 proc. w małym miasteczku, gdzie również dominują domy jednorodzinne.
Źródło: BRAAS