Pytanie:
Czy prezydent miasta ma prawo podjąć decyzję o wygaszeniu szkoły? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Odpowiedź:
Podejmowanie decyzji o zakładaniu, przekształcaniu i likwidowaniu szkół publicznych to wyłącznie kompetencje jednostek samorządu terytorialnego. Decyzję o likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego podejmuje, w formie uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, czyli rada miasta. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów