Repatrianci z Kazachstanu zamieszkali w Płocku

Samorząd terytorialny

Pochodząca z Kazachstanu czteroosobowa rodzina repatriantów zamieszkała w Płocku (Mazowieckie) otrzymując od tamtejszego Urzędu Miasta m.in. mieszkanie i pomoc socjalną. To efekt porozumienia między...

26.09.2016

Olsztyn: rusza proces o budowę linii tramwajowych

Budownictwo

Olsztyński Sąd Okręgowy zaplanował na poniedziałek rozpoczęcie procesu pomiędzy hiszpańską firmą FCC, a miastem. Firma chce od samorządu 320 mln zł za to, że miasto zerwało z nią umowę na budowę w...

26.09.2016

Zamawiający szczegółowo opisuje przesłanki zmiany umowy

Zamówienia publiczne

Nowelizacja p.z.p. zmieniła regulacje dot. modyfikacji umów o zamówienie. Doprecyzowano część przesłanek zezwalających na zmiany oraz przeniesiono do ustawy także wnioski płynące z orzecznictwa,...

26.09.2016

Prawo pierwokupu nieruchomości - komentarz eksperta

Budownictwo

Uregulowania dotyczące ustawowego prawa pierwokupu mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być zmieniane w drodze czynności prawnej. Prawo pierwokupu stanowi daleko idącą ingerencję w...

26.09.2016

Liczba instalacji fotowoltaicznych będzie rosnąć

Środowisko

Spodziewamy się, że rynek klientów indywidualnych w Polsce będzie rósł w tempie, szczerze mówiąc, ekstremalnym uważa Dawid Zieliński prezes zarządu Columbus Energy. Rozwój będzie możliwy dzięki...

26.09.2016

Ekspert: rząd chce zaktywizować spółdzielnie i TBS-y

Budownictwo

Za tym projektem zdaje się stać idea, by zaktywizować spółdzielnie i TBS-y jako podmioty sektora budownictwa społecznego; to modyfikacja istniejących już mechanizmów polityki mieszkaniowej - mówi...

26.09.2016