Propozycję poprawki złożył senator PiS Marek Martynowski. Przewiduje ona wykreślenie z ustawy przepisu dającego władzy publicznej, Kościołowi i związkom wyznaniowym pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu przed innymi zgromadzeniami.
Senator złożył też drugą poprawkę, która wprowadza 14-dniowe vacatio legis dla tej ustawy. Sejm zaproponował, aby nowela weszła w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj: Ustawa znowelizowana - będą zgromadzania cykliczne>>

W Senacie w środę trwa debata nad nowelą ustawy, która wprowadza m.in. możliwość otrzymania na trzy lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu. Przewiduje ona także, że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

O tym, że do noweli zostanie zgłoszonych kilka poprawek, mówił wcześniej marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przyjęcie noweli ustawy Prawo o zgromadzeniach bez poprawek zarekomendowały we wtorek senackie komisje praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej. (ks/pap)
Czytaj: Senat: komisje nie proponują poprawek do ustawy o zgromadzeniach>>