Umowy na dofinansowanie kolejnych pięciu projektów podpisali 6 grudnia 2016 r. przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz miast: Chełma, Częstochowy, Katowic, Krakowa i Warszawy.

Projekty, dla których zostaną zawarte umowy o dofinansowanie:

• Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm (kwota dofinansowania: 170 mln zł);

• Przebudowa Alei Wojska Polskiego - DK 1 w Częstochowie (164,1 mln zł);

• Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie (23,5 mln zł);

• Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru (114 mln zł);

• Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie - część I (124,9 mln zł).

Źródło: www.mib.gov.pl, stan z dnia 7 grudnia 2016 r.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami